Vi är enda garanten för Sveriges gröna motor

Tack vare Centerpartiets idoga slit för landets bönder har vi i budgeten för 2022 lyckats ro i hamn helt avgörande stödmiljarder till det svenska lantbruket, skriver partiledaren Annie Lööf.

Utan lantbrukarens idoga slit och strävan hade Sverige inte sett ut som det gör i dag.
Utan lantbrukarens idoga slit och strävan hade Sverige inte sett ut som det gör i dag.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Centerpartiet har varit en avgörande röst för landsbygden i över 110 år. Det kommer vi fortsätta vara. Även nästa mandatperiod är Centerpartiet den enda garanten för att fortsätta stärka Sveriges gröna motor – landsbygden och de gröna näringarna.

Det senaste året har varit tufft för svenskt lantbruk, som drabbats hårt av de skenade priserna på insatsvaror som el, bränsle, konstgödsel och soja. Tack vare Centerpartiets idoga slit för landets bönder har vi i budgeten för 2022 lyckats ro i hamn helt avgörande stödmiljarder till det svenska lantbruket.

Sedan 1 juli finns det mycket efterlängtade krisstödet på plats, som innebär mer pengar till landets bönder och en maxad dieselnedsättning enligt vad EU tillåter. Dieselnedsättningen återbetalas retroaktivt från 1 januari i år och gäller i 1,5 år framåt. Samtidigt läggs nu mer pengar i stöd för animalieproduktion.

Det här är helt nödvändiga miljarder, som Centerpartiet förhandlat fram, för att inte livskraftiga lantbruk ska slås ut. Vi vet att landets bönder har små marginaler. När priserna skenar behövs handlingskraft och beslut – inte populistiska slagord eller Instagraminlägg om ”hjärtlandet”. Landsbygderna och världens mest klimatsmarta jordbruk bär vårt land framåt. Och måste få långsiktiga och bästa tänkbara förutsättningar att fortsätta göra det.

Faktum är att Centerpartiet har varit den starkaste rösten för att stärka gles- och landsbygdens näringar under hela mandatperioden. Vi har tagit ansvar för företagens ekonomi under pandemin och fått på plats stora satsningar på bredband, på vägar och järnvägar. Vi har sett till att stärka äganderätten för landets skogsägare. Vi förhandlade fram ett lagförslag om lättnader i strandskyddslagstiftningen som kunde ha förändrat strandskyddet i grunden om inte M, KD och SD velat annorlunda.

Men vi vill mer. Vi måste ha en trygg välfärd i hela landet, med bra skola och vård. Säkerställa service genom att satsa på utbyggnad av bredband, stöd så att den lokala macken och mataffären kan få finnas kvar, och på vägar och infrastruktur. Säkra lantbrukets konkurrenskraft och kompetensförsörjning, med bättre villkor för företagen, stärkta naturbruksutbildningar och satsningar för att hela landet ska leva. Det här är mycket högt prioriterade frågor för Centerpartiet i höstens val och förhandlingar.

Utan lantbrukarens idoga slit och strävan hade Sverige inte sett ut som det gör i dag. Kraften från våra lantbrukare är helt avgörande för ekonomin, den regionala utvecklingen och klimatet. Vi måste varje dag se till att ge dem de bästa tänkbara förutsättningarna att fortsätta bygga Sverige starkare och grönare. En röst på Centerpartiet är en röst för landsbygdens och de gröna näringarnas bästa.

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

LÄS MER: Nu måste regeringen ställa upp för lantbruket

LÄS MER: S riskerar slå ut världens mest hållbara jordbruk