”Vi bönder kan inte bära kostnaderna själva”

I det här läget behöver hela värdekedjan anstränga sig utöver det vanliga, menar LRF:s vice ordförande Åsa Odell. I ett debattinlägg skriver hon att ”det ligger i allas intresse att samtliga aktörer i livsmedelskedjan har bra marginaler och att risken fördelas jämt.”

Åsa Odell, LRF:s vice ordförande, menar att det ligger i allas intresse att samtliga aktörer i livsmedelskedjan har bra marginaler och att risken fördelas jämt. FOTO: MIKAEL GIANUZZI
Åsa Odell, LRF:s vice ordförande, menar att det ligger i allas intresse att samtliga aktörer i livsmedelskedjan har bra marginaler och att risken fördelas jämt. FOTO: MIKAEL GIANUZZI FOTO: MIKAEL GIANUZZI

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Lantbrukarna går på knäna. Vi konsumenter måste räkna med dyrare mat. Men delar av dagligvaruhandeln kommer fortsätta att sätta försäljningsrekord. Är det en rimlig ekvation?

Den summeringen gjorde programledaren Pia Fridén i programmet Plånboken i P1 onsdagen den 8 augusti när Svensk Dagligvaruhandel och jag från LRF debatterade torkans konsekvenser.

Det är alltså inte bara vi bönder som reagerar när den ojämna riskfördelningen tydliggörs i den exceptionella situationen med extrem torka, bevattningsförbud, spannmålsbrist och foderbrist som påverkar i princip alla produktionsgrenar. Och som kommer att märkas för konsumenterna i höst i form av ett begränsat utbud och höga priser.

Vi primärproducenter är dessvärre vana vid våra låga marginaler, men nu har det verkligen ställts på sin spets. Lantbrukets samlade förlust på grund av torkan ligger runt 10 miljarder. På gårdsnivå innebär det många gånger förluster på 1–2 miljoner kronor. Minskade skördar och ökade kostnader för bland annat foder har drabbat i stort sett alla produktionsinriktningar.

I det här läget behöver hela värdekedjan anstränga sig utöver det vanliga. Det råvaruproducerande ledet, som lantbruket är, tar den största risken vid upp- och nedgångar av volymer utan att bli kompenserad för den risk vi tar. Lantbruket har också små möjligheter att förhandla upp priser eftersom det är många små företagare som förhandlar mot ett fåtal stora aktörer som styr marknaden.

Handeln hänvisar till marknadsekonomin, det är en klassiker. I den rådande situationen måste vi alla förmå oss att tänka nytt och ta nya initiativ om vi ska kunna erbjuda konsumenterna mat på bordet i framtiden. Nu handlar det inte bara om att marknadsföra de svenska produkterna, det handlar om de kostnader vi bönder tvingas bära ensamma, och det pris vi får för våra varor. Det är väldigt viktigt vad vi gör nu.

Många företag och personer har förstått vilket krisläge torkan har skapat och agera. Lantmännen presenterade nyligen ett åtgärdspaket för lantbrukare i form av extra återbäring och efterlikvid på cirka 220 miljoner kronor. Kocken Fredrik Eriksson går ut med ett upprop till restaurangbranschen att köpa svenskt kött och svenska grönsaker och frukter så långt det är möjligt.

Att handeln marknadsför svenska råvaror är bra, men mer behöver göras. Det ligger i allas intressen att samtliga aktörer i livsmedelskedjan har bra marginaler och att risken fördelas jämt. Det är enda sättet att kunna upprätthålla en svensk livsmedelsproduktion som vi alla är så beroende av.

Åsa Odell,

Vice ordförande LRF, ordförande LRF Kött