"Vi måste satsa på hållbar livsmedelsproduktion"

För att skapa en hållbar livsmedelsproduktion behöver vi framförallt mer innovation, fler ekologiska jordbruk och mer samarbete, skriver Anita Falkenek, VD Krav, i en debattartikel.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sommarens torka har varit extrem och har slagit hårt mot många svenska bönder. Indikationer visar exempelvis att årets spannmålsskörd blir betydligt lägre än vanligt, upp emot 25 procent enligt Jordbruksverket. Brist på bete och foder har lett till att bönder har tvingats slakta sina djur i förtid.

För första gången på länge har vårt land på riktigt känt av hur extremväder påverkar vår livsmedelsproduktion. Allt fler forskare menar att denna torka och andra extrema väder runt om i världen är tecken på växthuseffekten. En undersökning som Krav gjort tillsammans med YouGov visar också att så många som 4 av 10 svenskar är mer oroliga för klimatet efter sommarens torka och att över hälften känner oro över hur klimatfrågan kommer att hanteras efter valet.

I höst och vinter kommer sannolikt torkan bli mer uppenbar i butikshyllorna. Det kan bli färre svenska produkter och priserna blir troligen högre på många varor. Därför är det viktigt att vi tillsammans på allvar börjar titta på hur vi kan få till stånd en mer långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som minskar klimatpåverkan och som står rustad inför kommande extremväder. Enligt oss på Krav krävs det framförallt tre saker:

1. Högre innovationstakt

Vi behöver fortsätta utveckla nya verktyg och metoder som kan hjälpa oss öka produktionen på ett mer hållbart sätt. Det finns en enorm innovationskraft inom det ekologiska lantbruket, där det till exempel har utvecklats maskiner som kan ta bort ogräs effektivt, och som kan användas av alla typer av växtodlingsbönder. Men vi behöver öka innovationstakten ännu mer.

2. Öka andelen ekologiska jordbruk

Krav har flera klimatregler och ekologisk odling är ett medel för att öka mullhalten i marken vilket innebär att mer koldioxid kan lagras in. Forskning visar också att den högre mullhalten och att det finns fler arter i ekologisk odling innebär att systemet blir mer robust och kan tåla klimatförändringar bättre.

En högre andel ekologiska jordbruk kan därför innebära större motståndskraft mot extremväder. Detta är aspekter utöver att ekologisk odling bidrar till minskad användning av naturfrämmande kemikalier samt bidrar till ökad biologisk mångfald.

3. Samarbete inom svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion

Vi behöver en tät dialog inom näringen, oavsett vilken form av produktionssätt som den enskilda bonden har. Krav-certifierat, ekologiskt, närproducerat och konventionellt har alla förutsättningar att öka i Sverige, och göra det på ett än mer hållbart sätt. I enlighet med Livsmedelsstrategin måste vi öka den inhemska produktionen och då behöver vi samverka för att lyckas.

Forskning pekar på att klimatet förändras. Det gör det viktigare än någonsin att satsa på en mer hållbar livsmedelsproduktion både i Sverige och runt om i världen. Vi kan klara det om vi gör det tillsammans!

Anita Falkenek

VD Krav