Vi måste vara lika inför lagen

Land skall med lag byggas, ett välkänt talesätt. Det var Karl XVs valspråk, men har sitt ursprung i de medeltida landskapslagarna.

Det är ett fundament i varje demokratiskt land. Ett annat sätt att uttrycka det är att ett lands medborgare ska kunna känna rättssäkerhet. Det är inte enskilda ämbetsmän som ska bestämma hur en medborgare ska påverkas av olika beslut, utan alla beslut ska fattas med stöd i lagar och regler.

Efter förra veckans avslöjande i Land Lantbruk att Jordbruksverket har gjort felaktiga avdrag i stödutbetalningar kan man ifrågasätta om inte Jordbruksverket bryter mot just detta.

De felaktiga avdragen gäller påstådda brott mot tvärvillkoren. Redan när tvärvillkoren infördes var de mycket ifrågasatta. De innebär att om en lantbrukare till exempel bryter mot en djurskyddsregel ska han eller hon inte bara kunna straffas för det utan som ett extra straff kan det bli avdrag i stödutbetalningarna. Man kan tolka det som dubbla straff för ett misstag.

Som vanligt, måste man tyvärr säga, när det handlar om regler i jordbrukspolitiken är reglerna kring tvärvillkoren inte enkla. Till hjälp i sin hantering har Jordbruksverket ett IT-system och har nu upptäckt fel i detta system som gör att man gjort felaktiga avdrag.

Det är naturligtvis allvarligt när en myndighet begår fel, samtidigt är det svårt att helt undvika. Det är däremot helt oacceptabelt att Jordbruksverket inte tänker rätta sina fel.

När Land Lantbruk i måndags hade en chatt med experten Jan-Erik Andersson blev frustrationen kring Jordbruksverkets beslut tydlig. En läsare hade till exempel straffats för att hon vid en kontroll hade haft några kalvar i en box för sjuka djur.

Men det som upprörde Land Lantbruks läsare mest var olikheten inför lagen. Om en jordbrukare gör ett fel kan det få allvarliga konsekvenser. Om Jordbruksverket gör fel tycker de inte ens att de behöver rätta till dem. Att de samtidigt bryter både mot hela meningen med sitt uppdrag och mot lagarna som styr dem verka inte bekymra Jordbruksverket.