"Vi sänker taxan till lantbrukarna"

Lantbrukare kan se fram emot en ny faktura med reducerad avgift. Det skriver Magnus Larsson (C), Karlskrona kommun, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar till Kerstin Herbertsson, Mjölkbonde, Jämjö

Fram till den 8 december hade endast fyra ansökningar inkommit till Karlskrona kommun gällande dispenser för gödselspridning efter den 31 oktober. Dessa debiterades först av handläggarna enligt faktisk handläggningstid vilket kan ge en dyr hantering om inte alla uppgifter finns tillhanda.

Då den gröna näringen och dess företagare är mycket viktiga för Karlskrona kommun och eftersom vi har all respekt för den tuffa situation som varit för många lantbrukare denna blöta höst har vi nu valt att sätta ett maxbelopp på 1 000 kronor för dessa dispensansökningar oavsett arbetsåtgång.

Kerstin Herbertsson med flera kan därför, om de inte redan fått det, se fram emot en ny faktura med reducerad avgift.

Magnus Larsson (C)

Ordförande för Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskrona kommun

LÄS MER: Allt detta regn som öst ner och förstört...