Vi tillämpar tvärvillkor enligt EUs regelverk

Om alla förutsättningar är uppfyllda så leder inte tappade öronbrickor till något tvärvillkorsavdrag. Det bekräftar Jordbruksverket som svar på Jan-Erik Anderssons debattartikel.

Jordbruksverket tillämpar systemet med tvärvillkor enligt EUs regelverk, skriver avdelningschef Mirja Hjers.
Jordbruksverket tillämpar systemet med tvärvillkor enligt EUs regelverk, skriver avdelningschef Mirja Hjers. FOTO: CECILIA PERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på debattartikeln *Sjutton år av terror snart över".

Vi vill tacka för en viktig fråga som Jan-Erik Andersson lyfter i en debattartikel om tvärvillkorsavdrag och ge ett klargörande svar. Jan-Erik Andersson menar att Jordbruksverket inte använder sig av de möjligheter som EU-kommissionens arbetsdokument ger möjlighet till. Det stämmer inte.

Vi tillämpar systemet med tvärvillkor i enlighet med EUs regelverk inklusive de vägledningar som vi har fått från EU-kommissionen. Det gäller också det arbetsdokument som Jan-Erik Andersson nämner.

De undantag som nämns i arbetsdokumentet har vi fört in i våra vägledningar och om alla förutsättningar är uppfyllda så leder inte tappade öronbrickor till något tvärvillkorsavdrag. En viktig förutsättning är att stödmottagaren agerar inom rimlig tid för att åtgärda tappade öronbrickor vilket framgår i arbetsdokumentet.

Reglerna för märkning, journalföring och rapportering till Centrala djurdatabasen (CDB) kommer inte att utgöra ett så kallat grundvillkor (tidigare tvärvillkor) för 2023. Det är resultatet av flera års förhandlingsarbete tillsammans med flera andra medlemsstater, och det innebär en stor lättnad för lantbrukarna. Arbetsdokumentet som nämns ovan omfattar uttryckligen endast tvärvillkoren och har därmed spelat ut sin roll från och med 2023 och framåt.

Mirja Hjers,

avdelningschef EU-stödsavdelningen, Jordbruksverket