Vi vill se en objektiv rapportering

Land Lantbruk måste ha en objektiv rapportering av olika politiska förslag och kan inte välja bort vissa nyheter, skriver två representanter för Kristdemokraternas jord- och skogsbrukspolitiska råd.

Mikael Bäckström(KD) tycker inte att Land Lantbruk rapporterar objektivt.
Mikael Bäckström(KD) tycker inte att Land Lantbruk rapporterar objektivt.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Land Lantbruk ska vara en röst för alla LRFs medlemmar och rapportera om verkligheten. På tidningens ledarsida den 18 februari efterlyser man förslag från de politiska partierna som visar att även de tror på en framtid för svenskt lantbruk, och man nämner i artikeln som exempel ”ett undantag från reduktionsplikten”.

Samtidigt har Land Lantbruk ännu inte, vad vi kunnat se, rapporterat att Kristdemokraterna och även Sverigedemokraterna, i riksdagen lagt skarpa förslag att mer än halvera reduktionsplikten på diesel. Dessa förslag skulle utan kostnad för staten sänka dieselpriset med över tre kronor per liter för både lantbrukare, lastbilar, skogsmaskiner och alla andra som tankar diesel.

Däremot har Centerpartiets olika förslag fått massiv uppmärksamhet.

Land Lantbruk får naturligtvis inte informera sina läsare om verkligheten selektivt beroende på var de olika förslagen kommer ifrån. Tyvärr har man uppenbarligen gjort det i denna så allvarliga och pressade situation som det svenska lantbruket befinner sig i.

Som ledamöter i Kristdemokraternas jord- och skogsbrukspolitiska råd vill vi se en skärpning, och med det en mer objektiv rapportering om olika partiers förslag.

Mikael Bäckström och Arne Olsson

LRF-medlemmar och aktiva i Kristdemokraternas jord- och skogsbrukspolitiska råd

LÄS LAND LANTBRUKS SVAR: Vi rapporterar inte om enskilda utspel