Viktigast är att få största miljönytta för pengarna

Centerpartiets föreslår inte att fastighetsägare ska släppa ut dåligt renat avloppsvatten, men vill göra insatserna där de ger störst effekt, skriver Kristina Yngwe (C) och Eskil Erlandsson (C), i en replik till Anders Mårtensson.

FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Till skillnad från vad Anders Mårtensson ger sken av i sin replik, innebär givetvis inte Centerpartiets förslag att fastighetsägare ska släppa ut dåligt renat avloppsvatten. Istället handlar det om att göra insatserna där de ger störst effekt. De avlopp som har störst påverkan på miljön, de som ligger nära vatten och har stora utsläpp, ska åtgärdas först. Har man inte en betydande påverkan ska det vara möjligt att skjuta upp investeringen så den kan göras effektivt, något som skapar ett rimligt och effektivt system. Det handlar både om att få så mycket miljönytta som möjligt för de investeringar som görs, samt respekt för människors ekonomi.

Centerpartiet satsar stort på renare vatten och hav. Inom ramen för den blå miljard vi föreslog i budgeten görs en särskild satsning om 225 miljoner kronor, just för att åtgärda enskilda avlopp med stor miljöpåverkan.

Vi anser att dagens regelverk är bristfälligt. Det kan innebära att ett avlopp från ett fritidshus får samma krav som en biltvätt, eller till och med högre krav en ett kommunalt reningsverk. Det har till och med regeringen insett, och att den väg som Havs- och vattenmyndigheten föreslår menar vi är felaktig. Vi är dock oroade över att regeringens utredningar inte gett tillräckligt mandat för att föreslå ett omtag.

För den som företräder VVS-fabrikanterna är givetvis strikta statliga krav en gigantisk marknadsmöjlighet. För Centerpartiet är det viktiga dock att få högsta möjliga miljönytta för pengarna - både privata och statliga. Med ett investeringsunderskott i Sveriges VA-system på runt 10 miljarder om året finns det andra utmaningar för både politiken och VA-branschen att ta tag i. Låt oss tillsammans fokusera på det istället för att jaga ägare av enskilda avlopp.

Kristina Yngwe (C)

Vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

Eskil Erlandsson (C)

Landsbygdspolitisk talesperson

LÄS OCKSÅ: Rimligt att fastighetsägare tar avloppsansvar