Vildsvin dominerade LRF Jönköpings stämma

Vildsvinsstammen har exploderat det senaste året i länet och det var kring dessa motioner det debatterades på LRF Jönköpings stämma. En välskriven motion om jämställdhet gick vidare utan diskussion men blev ändå ett bubblande samtalsämne i pausen.

Per Karlander, Hånger, och Jörgen Svensson, Södra Njudung, hade framgångar i vildsvinsdebatten.
Per Karlander, Hånger, och Jörgen Svensson, Södra Njudung, hade framgångar i vildsvinsdebatten. FOTO: MARIE HENNINGSSON

4 av 13 motioner tog upp vildsvin. I två av dem krävdes drastiska åtgärder som gift mot vildsvin och skottpengar. En av motionärerna, Jörgen Svensson, Södra Njudung, förklarade varför han ställde dessa krav.

– Jag visste att det här aldrig kommer att gå vidare till riksförbundsstämman. Men jag skriver som jag känner och tänker att det ändå ger en signal in i organisationen om hur vi upplever situationen, 25 procent av min areal är sönderbökad av vildsvin, sa Jörgen Svensson.

Mäta vildsvinsskador

Han fick stöd av många talare. Per Karlander, Hånger, yrkade att LRF skulle verka för att jakt på vildsvin som näringsverksamhet endast ska vara tillåtet i hägn. Även regionstyrelsen kom med ett eget tilläggsyrkande, att LRF utreder möjligheten att kontinuerligt mäta vildsvinsskador på jordbruksmark med hjälp av tidsserieanalyser från satellitbilder.

Inget krav på skottpengar

Några krav på skottpengar och gift kommer inte LRF Jönköping att ställa, men båda tilläggsyrkandena bifölls. Och stämmans första applåd fick Göran Locking, Jönköpings kommungrupp när även han påpekade att det är viktigt att skicka en signal om hur svår situationen är.

– Grisarna håller på att utrota oss. Snart har vi inget lantbruk kvar i dessa bygder.

FAKTA: Utmärkelser

LRF:s silvernålar:

Ulf Andersson, Säby LRF

Margareta Thureborn, Landsbrobygdens LRF

Åke Johansson, Väöranmo Tånnö LRF

Bo Bengtsson, Värnamo Tånnö LRF

Säker Bonde: Sven Carlsson, Landsbro

Årets arbetsgivare: Naemi och Karl Johan Andersson, Stockabäcks lantbruk

Kommunpristagare "För kreativ upphandling av utmärkta svenska råvaror": Sävsjö kommun, Jönköpings kommun

Årets lokalavdelning: Norra Sandsjö

Styrelsens pris: Jan Rommedahl

Enighet om jämställdhet

Och så måste motionen om jämställdhet nämnas. En helt enig stämma ställde sig bakom en motion som yrkar att utbildningar ska genomföras för att öka kunskap om LRF:s jämställdhetsarbete, goda exempel ska lyftas och utredningar genomföras om varför kvinnor inte attraheras lika mycket som män om förtroendeuppdrag i LRF.

Jämställdhet börjar i hemmet

Gertrud Larsson, Mariannelund, fick applåder när hon påpekade att arbete med jämställdhet måste börja i hemmet.

– Arbetet hemma måste bli mer jämställt för att kvinnan även ska orka med förtroendeuppdrag, sa Gertrud Larsson.

Ny ungdomsledamot

Styrelsen omvaldes i sin helhet, förutom att Axel Svensson, Hånger, valdes in som ny ledamot för LRF Ungdomen efter Frida Svensson som börjat studer i Uppsala.

Efter förhandlingarna övergick stämman i en festkväll med prisutdelningar och samtal om klimat, mat och energi under ledning av Annika Unt.

LÄS MER: Enkät visar på stora vildsvinsproblem

Motioner till riksförbundsstämman:

– Fungerande älgförvaltning

– Ändra regelverket för fällfångst av vildsvin

– Vildsvinens skadeverkningar

– DNA-test av vildsvin

– Hållbar representation

– Rankinglista över Sveriges kommuner

– Jämställdhet

– Lantmäteriets monopolställning