Vildsvin förstörde hundratals skogsplantor

Granplantorna ligger på rad på det nyplanterade hygget söder om Växjö och Vetlanda. Skogsägaren Anders Karlsson är säker på att det är vildsvin som har varit i farten. Igen. På drygt två veckor har minst 350 barrotsplantor dragits upp.

Anders Karlsson hittar nyuppdragna granplantor varje dag.
Anders Karlsson hittar nyuppdragna granplantor varje dag. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Plantorna sattes för ett par veckor sedan. Dagen efter var ett 50-tal plantor upplockade av vildsvin. Grisarna hade inte ätit på plantorna eller bökat runt, de hade bara dragit upp plantorna, säger Anders Karlsson.

Och så har det fortsatt. Vid det här laget har han planterat om flera hundra plantor. Han åker till skogen i Kalvsvik och kollar, har med sig planteringsborr och bössa. Planterar om och åker hem. Några dagar senare är det dags för samma procedur igen.

– Jag förstår inte vad det är som gör att de drar upp dem. Det måste vara någon doft som lockar dem, funderar Anders Karlsson.

Problem för lantbruket

Det är en trakt där det är gott om vildsvin och för lantbrukarna är problemen mycket stora. Men Anders Karlsson har inte sett några större skador i skogen, bara spår och bök av grisar.

Hygget där det nyss planterats är ett år gammalt. Det är inte markberett, plantorna är satta i riset. Sammanlagt är det 9 000 barrotsplantor som planterats på närmare 5 hektar de senaste veckorna.

– Jag vill helst inte markbereda, det kommer upp så mycket björk. Egentligen skulle jag låtit plantera tall på den här kullen, men det går inte med den stora älgstammen. Det är tur att det inte är vår och torrt, då är det inte säkert att det gått att sätta plantorna igen. Nu är de oskadda och jag hoppas att de klarar sig, säger Anders Karlsson.

Det finns inget bök runt plantorna, bara spår och uppdragna plantor.
Det finns inget bök runt plantorna, bara spår och uppdragna plantor. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Hög självrisk

Skadan är anmäld till försäkringsbolaget och han har fått besked om att han kommer att få ersättning. Självrisken är dock på 9 000 kronor.

Denny Rudén med företaget DR Skog är ombud för Sundins Skogsplantor i sydöstra Götaland och den skogsvårdsentreprenör som har sålt plantorna och ombesörjt planteringen åt Anders Karlsson.

– Jag har pratat med plantörer, kolleger, branschkollegor och andra kunder, men ingen har varit med om det som Anders Karlsson har råkat ut för. Motsvarande planttyp med samma snytbaggeskydd är beprövade sedan ett par år utan någon har råkat ut för detta tidigare, säger Denny Rudén.

Planteringsborret har Anders Karlsson alltid med sig.
Planteringsborret har Anders Karlsson alltid med sig. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Oklart syfte

Däremot har Denny Rudén sett andra typer av vildsvinsskador i skogen,

– I de fall där jag tidigare sett att vildsvin bökat upp plantor har de varit ute efter något att äta i marken. Men så är ju inte fallet hos Anders Karlsson, säger Denny Rudén.

Land Skogsbruk skrev i våras om vildsvin som förstört planteringar utanför Skara i Västergötland. Den gången gällde det täckrotsplantor och i det fallet hade skogsägaren planterat efter att groten fraktats bort.

Anders Karlsson kommer att fortsätta att hålla koll på sina plantor. Grisarna kommer han att jaga med hjälp av både hund och drevkedja och förhoppningen är att skjuta några av de som orsakar skada både på plantering och på grannars jordbruksmark.