”Vildsvinsproblemen viktig fråga för LRF”

Vildsvin räknas i dagsläget som en del av den svenska faunan, därför är detviktigaste för LRF att på alla sätt arbeta för att minska skadegörelsen. Det skriver Anders Wetterin, LRF, i en debattreplik.

FOTO: ERIK KARLSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I en insändare ifrågasätter lantbrukaren Bengt Jacobsson LRF:s vilja att minska den svenska vildsvinsstammen. I själva verket är problemet med vildsvinens skadeverkningar ett av LRF:s viktigaste åtgärdsområden.

LRF har en fastställd policy för hur problemet med den växande vildsvinsstammen bör hanteras. En av vägarna till en acceptabel vildsvinssituation är exempelvis att reglera hur utfodring av klövvilt får gå till. LRF har även lämnat förslag om sådan reglering till regeringen.

I dag finns det närmare 300  000 vildsvin i Sverige. Situationen har i många regioner gått över styr med följden att skadorna på jordbruk ökar. Samtidigt inser de flesta bedömare, och även LRF, att det i dag inte finns några realistiska möjligheter att utrota en så stor stam som den svenska – och det är heller inte den policy som LRF arbetar efter. Vildsvin räknas i dagsläget som en del av den svenska faunan, efter riksdagens beslut 1987.

Därför är det viktigaste för LRF att på alla sätt arbeta för att minska skadegörelsen. LRF arbetar exempelvis aktivt gentemot Svenska Jägarförbundet för att jakten på vildsvin ska ökas. Varje år skjuts uppskattningsvis 100  000 vildsvin, LRF: s förhoppning är att avskjutningen ökar till minst 150  000 djur per år för att hålla stammen på en hanterbar nivå.

Att jaga vildsvin är både svårt och mödosamt. LRF har exempelvis begärt hos regeringen att tekniska hjälpmedel som mörkersikten ska vara tillåtna för att kunna jaga även i dåligt ljus. Vi arbetar också för att jägarna ska få sälja vildsvinskött direkt till konsument. Nu slutar jägarna att jaga när den egna frysboxen är full.

Samtidigt är det oerhört viktigt att utfodringen av vildsvinen minimeras. På många platser i Sverige sker i dag tyvärr okontrollerad utfodring. För att minska skadeverkningarna är lokala samarbeten mellan markägare och jägare mycket viktiga. Utan att samarbeta är det väldigt svårt att lösa problematiken med de stora skador som vildsvinen åsamkar det svenska jordbruket.

För den som är intresserad av att ta del av hela LRFs vildsvinspolicy finns denna att läsa eller ladda ned på LRFs webbsida.

Anders Wetterin,

Jakt- och viltexpert LRF

LÄS MER: ”Jägare har ansvar för vildsvinsproblemet”