Vilken skogsägartyp är du?

Se hit alla skogsägare! Nu är det dags att rannsaka sig själv! Vilken personlighet passar bäst in på dig? Är du Ture Tidsoptimist, Nora Nogrann, Love Lönsam, Niklas Novis eller Mona Mångbrukare? Eller kanske en skogsägartyp som är en blandning av allihop.

Passar någon av de här skogsägartyperna in på dig?
Passar någon av de här skogsägartyperna in på dig? FOTO: OLLE CARLSSON

Häng med och svara på fem frågor, så ska vi säga dig vem du är! :)