Vilken tur att det finns kakor

Vid händelse av stängda gränser, problem med transporter eller andra kriser kan även vi hamna i hungersnöd. Vilken tur att det finns kakor? Skriver Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen
Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I mitt arbete som säljare kommer jag dagligen i kontakt med lantbrukare med olika förutsättningar och företagsmodeller. Vissa har djur medan andra har ren växtodling. Men en sak har de gemensamt och det är de ökande priserna på insatsvaror och energi. Ingen kommer undan.

Vissa tänker odla och hoppas på att få en skörd som de kan sälja till bra priser Andra odlar men drar in något på växtnäringen (vilket leder till en förväntat mindre skörd) och några överväger att lägga mark i träda då de bedömer att kalkylen inte går ihop. Dagens priser på el, växtnäring och bränsle leder till en avveckling snarare än utveckling av svensk livsmedelsproduktion, vilket är tvärtemot målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Energikrisen drabbar inte bara lantbruken. Även hushållen har fått höjda elräkningar, något som fått mycket uppmärksamhet och regeringen avsätter drygt sex miljarder som kompensation. Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, säger finansministern.

Även om lantbruket på ett eller annat sätt skulle kunna kompenseras för att klara av de höga priserna, vi väntar dock på hur, drabbas också landsbygden. Ökade kostnader som leder till besparingar kommer inte att skynda på den gröna omställning samhället önskar se från lantbruket. Marginaler för att investera saknas. Det kan liknas vid att uppmuntra någon som inte har råd att tanka sin bil att köpa en ny elbil.

Partiledare säger i riksdagen att vi ska åka mer kollektivt. Men alla har inte den möjligheten, och de som inte har är också de som ofta drabbas hårdast då de har långa avstånd.

Bristen på handling och förståelse för hur vår inhemska livsmedelsproduktion, bönder och landsbygd drabbas får mig att tänka på Frankrike. Inte bara de gula västarna 2018, då folket gick ut i protester mot bensinpriserna, utan även på mjölkriget 1775. Efter en dålig skörd gick mjölpriset upp, vilket ledde till att den viktigaste basvaran bröd blev mycket dyr. Hungersnöden var ett faktum och ledde till upplopp på flera håll. Drottning Marie Antoinette påstås ha sagt att ”om folket saknar bröd, låt dem äta kakor” – något hon än idag är ihågkommen för. Ett citat som är synonymt med arrogans och brist på förståelse.

Om de politiska styrmedlen fortsätter påverka landsbygden negativt kan vi förvänta oss demonstrationer även här. Och vid händelse av stängda gränser, problem med transporter eller andra kriser kan även vi hamna i hungersnöd. Ganska fort skulle vi ha tomma hyllor i butikerna och bristen på mat blev ett faktum. Vilken tur att det finns kakor?

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen

LÄS MER: Lite mer bondförnuft skulle inte skada