Vill ge djur samma rättigheter som människan

Djurrätt är precis vad ordet säger – samma rättigheter för djur som för människor. I sin mest extrema form tillåter den inte ens att blinda får ha en ledarhund eller att människan använder honung.

Djurrätt och djurskydd uppfattas i regel ha ungefär samma innebörd. Men där djurskydd handlar om att djuret ska ha det så bra som möjligt medan det lever handlar djurrätt om likställdhet mellan djur och människa.

Filosofin bygger på australiensaren Peter Singers bok Djurens befrielse från 1975, där han hävdar att alla varelser som kan känna smärta ska ges samma omsorg. Det innebär att människan vare sig kan använda djur till föda eller till andra tjänster.

Föreläste på SLU

I Sverige är föreningen Djurens Rätt den främsta företrädaren för Singers filosofi. I sitt dokument "Verksamhetsinriktning 2015–2019" framgår att ett av föreningens två huvudmål är att djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus.

I den akademiska världen verkar Per-Anders Svärd, forskare på Stockholms universitet och tidigare ordförande i Djurens Rätt, som föreläste på SLU så sent som den 4 oktober i år. Han har under årens lopp skrivit en mängd avhandlingar som utgår från djurrätt.

Har skrivit manual

En annan anhängare av djurrätt är Rikard Friberg von Sydow, lektor på Södertörns högskola, som bland annat skrivit en manual om hur aktivister ska kartlägga djurförsök och ansökningar om djurhållning.

Det finns i dag en uppsjö av löst sammansatta grupper inom den svenska djurrättsrörelsen. Många aktivister deltar i flera olika sammanhang och några växlar mellan öppna och dolda aktiviteter.