Viltskador hett ämne på LRF Hallands stämma

LRF-stämman i Halland var en lugn och odramatisk tillställning. Ända tills det handlade om viltskador, då hettade debatten till.

Ulrika Algotsson från regionstyrelsen diskuterar viltskador med bland andra Erling NIlsson, Lilly Holmén, Carl Kjell och Erling Bengtsson.
Ulrika Algotsson från regionstyrelsen diskuterar viltskador med bland andra Erling NIlsson, Lilly Holmén, Carl Kjell och Erling Bengtsson. FOTO: LENA JOHANSSON

Viltskadorna är ett stort problem för lantbrukare i Halland. Inte bara betande gäss och svanar, utan även dovhjortsflockar och vildsvin, som ökat explosionsartat under hösten och vintern. Hjortar och vildsvin orsakar också stora skador i skogen.

Möjlighet till sänkta arrenden

Efter ett år som 2018, när torkan ledde till knappa skördar och foderbrist, är höstens uppbökade vallar extra kännbara. Fyra stämmomotioner berörde problemen med de ökande viltstammarna.

Regionstämman beslutade till sist att skicka en motion om arrendatorers möjlighet till sänkta arrenden då de drabbats av svåra viltskador till riksförbundsstämman.

LÄS MER: Hjortarna äter upp deras verksamhet

Motionsbehandlingen på Munkagårdsgymnasiet utanför Tvååker skedde i så kallade motionstorg, där fullmäktige gick runt och diskuterade.

En hel del debatt blev det också om lantbrukets roll i klimatdebatten och en kommunikationsapp, där medlemmarna ska kunna få tag i material, argument och annan information från LRF på ett enkelt sätt.

Stämmans utropstecken

Den helsvenska stämmolunchen på Munkagårdsgymnasiet bestod av heta biffar med vitlökssås. Fläsk- och nötfärs kom från skolans djur som återtagits från slakteriet. Även vitlöken och salladen var odlad på skolan, så där kan man verkligen snacka om närodlat.

Inför lunchen uppmanades stämmobesökarna att försöka överträffa skolans låga matsvinn på 34 gram per portion. Bara genom en snabbtitt på tallrikarna kunde man konstatera att det inte var någon konst. Stämmodeltagarnas tallrikar var helt renskrapade.

Bort med hastighetshinder i tätort

En motion om att LRF ska verka för att hastighetshinder i tätorter ska tas bort gick också lite oväntat vidare till riksförbundsstämman. Motionären Carl Jonsson var inte fullmäktige och kunde därför inte skriva några yrkanden, men han utnyttjade sin yttranderätt på ett skickligt sätt och fick med sig stämman.

Motioner till riksförbundsstämman

– Farthinder leder till dålig luft

– Framtidssäkra allemansrätten

– Kommunikationsapp

– Vem ska äga gården och åkermark i framtiden?

– Viltskadors hantering i jordbruksarrendeförhållanden

Det var inget mobilförbud på stämman, tvärtom uppmanades deltagarna flera gånger att ta upp sina telefoner och svara på frågor.
Det var inget mobilförbud på stämman, tvärtom uppmanades deltagarna flera gånger att ta upp sina telefoner och svara på frågor. FOTO: LENA JOHANSSON

Gästtalar på stämman var LRF:s förbundsordförande Palle Borgström, som bland annat pratade om hot och hat mot bönder, effekterna för svenskt jordbruk av ett hårt Brexit och nya Cap.

– Annars upplever jag att vi har ett stort gehör hos politikerna, just nu. De har stort förtroende för vårt arbete och de lyssnar på oss, sa han.

– Vi betraktas inte längre som ett särintresse, utan som ett allmänintresse. Och många av "våra" frågor ligger högt på samhällsagendan.

Blötaste februari på länge

Även landshövding Lena Sommestad höll ett kort, improviserat anförande på stämman då hon lovade att Jordbruksverket i fortsättningen ska betala ut EU-ersättningarna i tid.

Trots den lite kyliga vinden utanför stämmolokalen var det vår i luften. Och många, som oroar sig för ännu en torr sommar, gladdes nog åt regionordförande Anders Richardssons information i inledningsanförandet.

– Årets februari är en av de tre blötaste på 30 år och mars verkar gå åt samma håll.

LÄS MER: ”LRF måste bli tuffare i klimatdebatten”