”Vindkraft bidrar till levande landsbygd”

Kommunen ska styra lokaliseringen av vindkraft via sin översiktsplanering, sin starka ställning som remissinstans och fortsatt givna roll som samtalspartner i den lagstadgade samrådsprocessen. Det skriver Charlotte Unger Larson, VD för Svensk Vindenergi, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Land Lantbruk har den senaste tiden rapporterat om positiva initiativ för att stärka svensk landsbygd. Regeringens landsbygdsproposition – som i stora delar bygger på den parlamentariska Landsbygdskommitténs förslag – lyfter till exempel vikten av lokalt näringsliv och företagande, samt kompetensförsörjningens avgörande roll i detta.

Stockholms Handelskammare presenterade en åtgärdslista som även den sätter strålkastarljuset på det lokala näringslivets roll, samt de politiska och institutionella förutsättningar som skulle kunna underlätta för densamma. Vi på branschorganisationen Svensk Vindenergi välkomnar dessa initiativ och vill nu komplettera diskussionen genom att synliggöra hur även vindkraften kan bidra till en levande landsbygd.

Arbetstillfällen är en viktig del i detta. Den kompetensförsörjning som landsbygdspropositionen lyfter är avgörande både för att vindkraftsutbyggnaden ska kunna ske och för att de jobb som den genererar ska kunna tillfalla lokal personal. I Piteå hamn anställs i dagarna 50 personer som en följd av vindkraftsutbyggnaden i regionen, och tack vare den nystartade yrkesutbildningen vågar man nu garantera sina studenter jobb efter examen.

För att verksamheter ska kunna utvecklas och lokala arbetstillfällen skapas lyfter Stockholms Handelskammare behovet av en smidigare, förenklad tillståndsprocess. Detta är avgörande även för att vindkraftsutbyggnaden ska kunna fortsätta. Handelskammaren belyser i sammanhanget både vikten av förutsägbarhet och autonomi för kommunen.

Vi från Svensk Vindenergi håller med. Kommunen ska styra lokaliseringen av vindkraft via sin översiktsplanering, sin starka ställning som remissinstans och fortsatt givna roll som samtalspartner i den lagstadgade samrådsprocessen. Så säkras kommunens självbestämmande, inte genom ett rättsosäkert veto.

Kommunen bör också, enligt det utmärkta förslag som organisationen Hela Sverige ska leva nyligen argumenterat för, få ta del av fastighetsskatten i statens ställe. Många tycker redan i dag att vindkraften är ett naturligt inslag i landskapet och en symbol för ansvarstagande och hållbarhet. Ännu fler kommer att tänka så om vi får en reform som tydliggör vindkraftens lokala nytta, och gör den möjlig att beskriva i termer av kronor och ören till exempelvis skolan och äldreomsorgen.

Riksdagen har enats om målet om att Sveriges elproduktion ska vara helt förnybar till år 2040. Målet innebär en möjlighet att möta de klimatutmaningar vi står inför, och som med sina extremväder blir en allt större utmaning inte minst för den som brukar jorden.

Men målet innebär också en fantastisk möjlighet för investeringar – bara vindkraften väntas byggas ut till ett värde av cirka 150 miljarder fram till 2040. Och dessa investeringar kommer i huvudsak att ske på landsbygden.

Charlotte Unger Larson,

VD Svensk Vindenergi