Vindkraft en del av problemet - inte lösningen

Vi behöver omgående komma igång med att skapa en sund verklighetsbaserad energiförsörjning. Det finns ingen tid att förlora på politiskt maktspel eller önskedrömmar längre, skriver Evert Andersson.

Vi har mycket elenergi, men vi saknar planerbar elproduktion i södra Sverige.
Vi har mycket elenergi, men vi saknar planerbar elproduktion i södra Sverige. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/SCANDINAV

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln "Vi har alla ett ansvar att lösa klimatkrisen".

När ska allmänheten genomskåda galenskapen? 80 procent av svensk vindkraft har utländska ägare. Visserligen med svenska dotterbolag, enligt skalbolagsmodell. De flesta redovisar förlust i boksluten. Ändå har vi med skattade pengar betalat för elcertifikaten, som gett dem 50 miljarder och dessutom låtit dem slippa betala andra kostnader för att väderberoende elproduktion alls ska kunna integreras för nätet.

Ökat elbehov i den skala vi med klimatpolitiken behöver fixar inget produktionssätt snabbt. Projektet havsbaserad vindkraft på Kriegers flak startade 2002 och beräknas leverera el tidigast 2028. Med flexibel tidsuppfattning kanske man kan få det till "här och nu", och billig el blir det inte för att landanslutningen istället förs till våra nätavgifter

Det är givetvis begåvat att lära av andras misslyckanden. Varför inte då titta lite noga på tyskarnas energiomställning. De har vind- och solkraft med en installerad effekt cirka en och en halv gång sitt elbehov. Ändå fattas 40 procent som nu måste fås från fossila kraftverk. Det är därför de satt sig själva i Putins rävsax. Storbritannien gör samma erfarenhet. Ett elsystem måste ha en övervägande andel planerbar el. Vi har valt samma väg som Tyskland. De är bara lite före.

Subventioner till förnybar energi har under perioden 2008-2021 kostat EUs konsumenter 7700 miljarder kronor och fortsätter att addera cirka 700 miljarder per år till elräkningarna. Värt att begrunda vilken sits EU befinner sig och varför det spiller över på oss.

Innan mer elände skapas i Sverige genom att något parti pressar regeringen att klippa ledningarna till Tyskland är det bäst att berätta att man först behöver ordna el någon annanstans ifrån när vinden viker och gärna någon som tar emot överskottet när det blåser onödigt bra. Det är så vi medvetet ordnat nedmonteringen av vårt elsystem. Vi hade före elkrisen ren el, stabil el, pålitlig el och stabila priser. Dessutom nära noll av koldioxidutsläpp. Om tekniken fått råda över känslorna hade inte resultatet varit en överraskning.

Vi har mycket elenergi, men vi saknar planerbar elproduktion i södra Sverige vilket medför begränsning i överföringskapacitet norrifrån i det nät vi redan har. Det hade varit bra att lyssna på ingenjörsvetenskapen innan man monterade ner ett fungerande nästan koldioxidfritt elsystem.

Kungliga vetenskapsakademin skriver att det saknas konsekvensanalys och behovsanalys beträffande effekt och energi med fördelning i tid och rum. Det saknas även funktionskrav avseende stabilitet, elkvalitet, leveranssäkerhet samt specificerade miljökrav och jämförelser av alternativa systemlösningar och systemkostnader. Omställningen motiveras med luddiga formuleringar som att sol och vind ger el som är "miljövänlig", "förnybar", "utsläppsfri" och "fossilfri". Begreppen är odefinierade och säger ingenting om miljöegenskaperna för sol och vind. Livscykelanalyser över miljö och ekonomi visar tvärtom att i förhållande till kärnkraft ger vindkraft ökade koldioxidutsläpp, kraftigt ökad användning av icke förnybara resurser, negativa lokala miljökonsekvenser samt avsevärt ökade totala elkostnader (sannolikt fördubblade).

I längden går det inte att bortse från hårda fakta. Nu behöver vi omgående se till att komma igång med att skapa en sund verklighetsbaserad energiförsörjning. Det finns ingen tid att förlora på politiskt maktspel eller önskedrömmar längre.

Evert Andersson, partipolitiskt obunden debattör

LÄS MER: Värmeböljorna ökar värdet på svensk åkermark

LÄS MER: Alla måste samverka för en mer hållbar livsmedelsproduktion