Vindkraft skapar framtidstro på landsbygden

Vindkraften erbjuder möjligheter för många skogsägare och är en förutsättning för att elkostnaderna ska kunna hållas nere, skriver två centerpartister i ett debattsvar.

Ett vindkraftsarrende är en lönsam affär för markägaren.
Ett vindkraftsarrende är en lönsam affär för markägaren.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

LÄS MER: Markstrategi viktigare än någonsin

Carl-Wiktor Svensson (KD) hävdar i en debattartikel i Land Lantbruk att vindkraften skapar oro på landsbygden. Vi påstår att vindkraften tveklöst erbjuder möjligheter för många skogsägare och i dagsläget är en förutsättning för att vi ska hålla nere elkostnaderna för alla företag och hushåll de närmaste åren.

Carl-Wiktor Svensson gör som så många andra tankevurpan att ställa vindkraften mot kärnkraften. Det kan naturligtvis vara intressant ur ett akademiskt perspektiv att fundera över vad som hänt om inte den eller den kärnkraftsreaktorn avvecklats. Precis som det skrivits mängder med spekulationer om vad som hänt om Gavrilo Princip skjutit sig själv i foten istället för hertig Frans Ferdinand i Sarajevo 1914.

Faktum är dessutom att eventuell ny kärnkraft ligger långt in i framtiden. Vi behöver producera mer el för att möta det kraftigt ökande elbehovet långt innan dess. I dag är det vindkraften som erbjuder den största möjligheten till ny elproduktion av stora kvantiteter i södra Sverige. Det behövs för att hålla priserna nere.

Sweco bedömer i en ny rapport att den vindkraft som tillkommer mellan 2022 och 2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med åtta öre per kilowattimme i södra Sverige.

Carl-Wiktor Svensson bortser dessutom i sitt resonemang fullständigt från markägarperspektivet och äganderätten. 2024 förväntas den svenska vindkraften producera cirka 50 terawattimmar. Det innebär att ett stort antal markägare med vindkraft på sina marker får dela på någonstans mellan en halv och en miljard om året i arrenden. Utöver detta har de naturligtvis fått ersättning för den skog som avverkats och kanske ytterligare ersättning för i anspråkstagna ytor. Dessutom har de fått ett fantastiskt vägnät på sina marker. Ett vindkraftsarrende är en lönsam affär för markägaren.

Det är en grundläggande del av äganderätten att var och en får bestämma över sin mark och sin egendom. Lika självklart är det att varje etablering måste prövas enligt gällande lagstiftning. I det här fallet enligt Miljöbalken. Där prövas hur kraftverken kommer att påverka människor och miljö och om denna påverkan kan anses rimlig. Precis som med till exempel en ladugård eller svinstall.

Carl-Wiktor Svensson får gärna vara för kärnkraft. Men när han är emot vindkraft är han också emot en stor inkomstmöjlighet för många skogsägare och emot vår enda reella möjlighet att möta det snabbt ökande elbehovet. Det är inte vi!

Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande, Mönsterås kommun

Stihna Johansson Evertsson (C), riksdagskandidat, Kalmar län

LÄS MER: Markstrategi viktigare än någonsin

LÄS MER: Kraftbolagen måste inleda tidig dialog