Visa att ni vill stärka svensk kycklingproduktion

Den nya regeringen måste visa att den menar allvar när den säger att den vill stärka svensk konkurrenskraft och bidra till en ökad inhemsk livsmedelsförsörjning, skriver Svensk fågels ordförande och VD.

För kyckling- och kalkonbönder är det självklart att hela tiden minimera sitt klimatavtryck. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi som arbetar med kyckling- och kalkonuppfödning välkomnar att den nya regeringen tydligt uttryckt att den vill bidra till att stärka svensk livsmedelsproduktion och dess konkurrenskraft. I Tidöavtalet slår man också fast att svensk djurvälfärd är en förebild inom EU och att Sverige bör driva att andra EU-länder ska ha lika bra standard som i Sverige. 

Så långt är allting bra, men nu måste regeringen snabbt inse att det måste till en rad åtgärder för att vi ska kunna fortsätta att producera inhemska, hållbara och högkvalitativa livsmedel. 

Kriget i Ukraina har inneburit kraftigt stigande priser på drivmedel, energi, insatsvaror och foder. Parallellt med detta kan vi också se att lågprisimporten av kycklingkött ökat det senaste halvåret, vilket får till följd att det blir allt mindre andel svensk kyckling, nerdragning i produktionen och därmed försämrad konkurrenskraft för lantbrukarna.

För oss kyckling- och kalkonbönder är det självklart att hela tiden minimera vårt klimatavtryck. På drygt tio år har vi minskat det med nästan 20 procent. Men alla våra åtgärder och förbättringar mot ett hållbarare jordbruk och en svensk, livskraftig livsmedelsproduktion kräver investeringar och en stabil och långsiktig energiförsörjning. 

För att vi även i framtiden ska kunna ha en inhemsk livsmedelsproduktion och stärka vår konkurrenskraft är det av största betydelse att regeringen tar sig an följande frågeställningar: 

  • Nuvarande livsmedelsstrategi måste ses över så att självförsörjningsgraden och konkurrenskraften av livsmedel stärks.
  • Säkerställ att kommunerna har ekonomi att verkställa tidigare uttalad ambition att upphandla livsmedel som uppfyller de svenska kraven både när det gäller djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet samt verka för låg klimatbelastning som ställs på svenska livsmedelsproducenter.
  • Att regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram en fast avgiftsmodell för köttkontrollen och provtagning för övervakning som är förutsägbar, transparent och konkurrenskraftig.

Nu är det upp till bevis för vår nya regering att visa att den menar allvar när den säger att den vill stärka svensk konkurrenskraft och bidra till en ökad inhemsk livsmedelsförsörjning. Därför ser vi fram emot att snarast får träffa ansvarig minister för att redogöra för de utmaningar som den svenska kyckling- och kalkonbranschen står inför.  

Jenny Andersson, ordförande Svensk fågel
Maria Donis, VD Svensk fågel