VM-resenärer kan sprida svinpest

I morgon drar fotbolls-VM igång, denna gång i Ryssland och resandet till landet väntas öka. Därmed ökar även risken för att resenärer tar med sig afrikansk svinpest hem.

Grisar på en gård i Altai, Ryssland.
Grisar på en gård i Altai, Ryssland. FOTO: MOSTPHOTOS

Jordbruksverket vädjar, tillsammans med Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket, Trafikverket och Naturvårdsverket, därför till allmänheten att var noggrann med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

Finns i charkvaror

Smittan, som inte är farlig för människor, kan finnas i alla typer av charkvaror som innehåller griskött från de aktuella länderna. Det kan gälla till exempel rökt korv och skinka, eftersom de inte hettats upp tillräckligt för att döda viruset.

"Stora konsekvenser"

– En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt, säger Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.

I närområdet

Sjukdomen har spridit sig i vårt närområde och finns nu hos vildsvin, eller i vissa fall tamgrisar, förutom i Ryssland även i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ungern.

– Det värsta scenariot är ju om vi får in smittan hos vildsvinen som då kan fungera som en reservoar och smitta de tama djuren. Skulle vi få in smittan hos tamsvinen så blir det oerhört kostsamt, säger Maria Cedersmyg till P4 Kristiansstad.

Fakta: Smittade länder

Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.