”WWF förespråkar mindre men bättre kött”

När det gäller kött så förespråkar vi principen ”mindre men bättre”. Det skriver företrädare för WWF i en debattreplik.

FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Enligt Börje Berntsson fokuserar WWF på fel saker när vi sprider information om minskad köttkonsumtion i stället för att arbeta med utsläpp från fossila bränslen.

För det första anser vi inte att det är korna som är problemet vad gäller klimatet. Det är förstås människans klimatpåverkan som är problemet. För det andra vill vi uppmana dig att besöka vår hemsida för att se vårt breda arbete med att minska klimatutsläpp och öka vår biologiska mångfald. Vi jobbar inom en hel rad områden med detta.

Låt oss nu förklara vårt arbete runt mat och jordbruk:

WWF:s måltidskoncept One Planet Plate bygger på vetenskapliga kriterier för klimat och biologisk mångfald. Utgångspunkten för klimatkriteriet är globalt - det innebär att vi måste hålla oss inom en global uppvärmning på max 1,5 grad, enligt målet i Parisavtalet.

I konceptet har vi räknat fram en ”klimatbudget” som ger alla människor globalt lika mycket utrymme för sina måltider. Kriterierna för biologisk mångfald är satta för en svensk kontext och de bygger bland annat på Köttguiden, där naturbeteskött får grönt ljus.

I Sverige har vi goda förutsättningar att producera kött, men det innebär inte att vi kan fortsätta med den höga köttkonsumtion som vi har i dag. Vi menar dock inte att den svenska produktionen av nötkött ska minska bara för att vi måste äta mindre kött. Ur ett resursperspektiv är det bra att ha kvar och till och med öka den svenska naturbetesproduktionen.

Den biologiska mångfalden är en högt prioriterad fråga för WWF. När det gäller kött så förespråkar vi principen ”mindre men bättre". Vårt engagemang för hållbar köttproduktion, grundat på mervärden vad gäller både biologisk mångfald och en levande landsbygd, är stort.

Berntsson anklagar WWF för att sila mygg och svälja kameler. Men vi vill påminna om att vi arbetar med stora och komplexa frågor, så låt inte myggan skymma kamelen!

Anna Richert,

Hållbar mat WWF

Jan Wärnbäck,

Jordbruksexpert WWF

LÄS MER: ”WWF silar mygg och sväljer kameler”