15 år av attacker mot pälsdjursuppfödningen

Med kortare uppehåll har pälsuppfödare i Sverige under hela 2000-talet utsatts för attacker från djurrättsaktivister. Förutom utsläpp har det rört sig om anlagda bränder, vandalisering och hot mot uppfödarna och deras närmaste.

Aktivister demonstrerar i anslutning till minkfarmen i Glommen utanför Falkenberg.
Aktivister demonstrerar i anslutning till minkfarmen i Glommen utanför Falkenberg. FOTO: PRIVAT

2018:

19 aug: Dörrarna till burarna för 5 000 minkar på en gård i norra Västergötland öppnas. Aktionen genomförs i samband med ett läger för djurrättsaktivister.

2017:

27 aug: Ett 1 000-tal minkar blir utsläppta från en minkgård i Småland. Ett 100-tal av dessa transporteras ut i skogen av gärningsmännen. En film om händelsen publiceras på Youtube.

3 aug: Över 2 000 minkar släpps ut från en västsvensk minkgård. Attacken är början på omfattande trakasserier av den aktuelle uppfödaren, dennes familj och företag.

Söndergårdens minkfarm.
Söndergårdens minkfarm. FOTO: CHRISTEL LIND

2015:

15 jul: Vandalisering drabbar en minkgård i mellersta Sverige. Bland annat förstörs en säkerhetskamera.

2 jul: En minkuppfödare under uppstart i Skåne drabbas av vandalisering. Flera fordon blir nedklottrade och dörren till boningshuset limmas.

2013:

20 jun: Garaget hos en blivande minkuppfödare i Västergötland ödeläggs i en anlagd brand. Mordbranden ingår i den serie av brott som senare leder till att tre aktivister döms till fängelsestraff.

13 maj: En gravsten tillhörande en blivande minkuppfödares föräldrar grävs upp och placeras i en släktings trädgård.

28 feb: Två yxor kastas genom fönstret till bostadshuset hos en lantbrukare som ska starta minkuppfödning i Västergötland.

I helgen släppte aktivister ut cirka 5 000 minkar ur sina burar.
I helgen släppte aktivister ut cirka 5 000 minkar ur sina burar. FOTO: MOSTPHOTOS

2012:

7 nov: Cirka 4 500 djur på en skånsk minkgård målas av med hennafärg.

1 nov: Från en minkgård i Västergötland släpps det ut runt 1 600 djur.

2011:

8 nov: 1 500 minkar målas med hennafärg och avelskort förstörs på en minkfarm i sydöstra Sverige.

9 aug: Minkuppfödare i Västsverige får avelskort förstörda och ett tiotal djur släpps ut.

2010:

4 okt: Samtliga 10 000 minkar släpps ut från en gård i Småland.

Johan Dalén, VD för Svensk Mink.
Johan Dalén, VD för Svensk Mink. FOTO: GÖRAN BERGLUND

2009:

5 okt: För fjärde gången attackeras en och samma minkuppfödning i Småland. 1 000 minkar släpps ut och utrustning förstörs. Ägaren beslutar sig för att upphöra med uppfödningen.

2008:

16 sep: 1 200 minkar rymmer sedan aktivister öppnat burarna hos en uppfödare i Västergötland.

1 sep: För tredje gången samma år drabbas en minkgård i Västsverige av aktivister. 700 minkar släpps ut.

2007:

28 okt: Från en minkgård i Västergötland släpps 3 000 djur ut. Avelskorten förstörs.

9 okt: 800 minkar släpps ut från en minkgård i Dalarna. "Med bultsax och kofot ser vi till att djurskyddslagen följs", skriver aktivisterna på sin hemsida.

17 sep: 1 000 minkar släpps ut från en gård i Västsverige.

Aktivister demonstrerar i anslutning till minkfarmen i Glommen utanför Falkenberg.
Aktivister demonstrerar i anslutning till minkfarmen i Glommen utanför Falkenberg. FOTO: PRIVAT

2006:

13 dec: 1 000 minkar släpps ut från en gård i Småland. Några veckor senare är aktivisterna tillbaka och släpper ut ytterligare djur.

29 maj: Det brinner i en byggnad på en minkgård i Västergötland.

17 apr: Tre brandbomber upptäcks innan de hunnit utlösas hos en minkuppfödare i Blekinge.

27 jan: En tom minkgård som är till salu i Västergötland bränns ned. Fodermaskiner och annan utrustning förstörs.

2004:

16 jun: Ägaren till en chinchillauppfödning i Halland får fönstren till sitt hem förstörda och huset nedmålat.

15 jun: Huvudbyggnaden på en minkgård i mellersta Sverige bränns ned. Uppfödaren är illa sedd sedan han några år tidigare tagit fast tre aktivister på sin gård.

Aktivister demonstrerar i anslutning till minkfarmen i Glommen utanför Falkenberg.
Aktivister demonstrerar i anslutning till minkfarmen i Glommen utanför Falkenberg. FOTO: LOTTA BÄCKBERG

2003:

25 jul: En tom rävuppfödning i Småland bränns ned sedan ägaren ansökt om att få bygga om anläggningen till minkproduktion.

23 jul: 3 500 minkar släpps ut från en gård i Skåne.

1 jun: En chinchillauppfödare i Västergötland och hans familj tvingas söka skydd när deras bostad attackeras med stenar och färg.

10 apr: Över 1 000 minkar släpps ut hos en uppfödare i Västergötland.

28 jan: En chinchillauppfödare i Uppland får bostaden vandaliserad för tredje gången på kort tid. Han erbjuder sig att sälja de återstående djuren till aktivisterna.