Datorn är bra – men försumma inte djurögat

Dagens teknik är fantastisk och viktig, men det är precis lika viktigt att hitta de kor som datorn inte har lyckats fånga upp, skriver Emma Sjölander.

Djurögat kommer med tid och träning, och framför allt i takt med den tid du spenderar med dina kor, skriver Emma Sjölander. FOTO: LASSE MODIN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ingen har undgått den explosionsartade tekniska utveckling som skett inom lantbruket de senaste åren. Robotmjölkning, sensorer, utfodringssystem och de tekniska mirakel som utgör dagens traktorer är bara starten på en lista som kan göras lång. Tekniken har inneburit en revolution för vår näring och förenklar våra arbeten på många fronter. Tekniken driver lantbruket framåt, men något som inte får försummas i mängden av managementprogram, aktivitetsmätare och robotteknik är djurögat. 

Den första rutin som vi genomför på morgonen när vi har klivit i ladugårdskläderna är att gå ut till korna. Vilka kor har kalvat? Vilken kalv ligger bredvid vilken ko? Är det tyst och lugnt ute i stora gruppen? Går och låter robotarna som de ska? Mår korna som har kalvat bra? Den första stunden innan det blir liv och rörelse i ladugården är viktig. Vi får en uppfattning om hur läget är. Först efter det sätter vi oss vid datorn. 

När jag var nyanställd var jag ivrig att komma till datorn på morgonen. Jag tycker det är roligt och lärorikt att samla information om korna och förbereda för de djur som jag vill få undersökta under dagen. Sedan min kollega sa till mig att datorn sitter där den sitter och inte går någonstans har jag i mycket högre grad prioriterat att ta mig ut till djuren. För det min kollega säger är sant. Oavsett all den information som våra aktivitetsmätare och managementprogram ger oss finns det inget som slår informationen som vi samlar på oss ute i lösdriften.

Djurögat är en färskvara som ständigt behöver underhållas. En beteendegraf som visar att kon har minskat sitt idisslande och mängden mjölk kan ge oss en indikation på att hon inte mår bra. Men det är inte förrän jag går ut i lösdriften och tittar på kon som jag får en tydlig bild av vilka insatser som kommer att krävas för att hon ska må bättre. I vissa fall kanske hon är sluta äta för att hon är brunstig. Andra gånger är de halta eller har mastit som påverkar deras allmäntillstånd och mjölkproduktion.

Djurögat kommer med tid och träning, och framför allt i takt med den tid du spenderar med dina kor. Dagens teknik är fantastisk och viktig, men det är precis lika viktigt att hitta de kor som datorn inte har lyckats fånga upp. Vi pratar mycket om korna i min arbetsgrupp. Då skapas en normalbild och vi kan snabbt agera när vi känner att något inte är som det ska.

Emma Sjölander, agrotekniker

LÄS MER: ”Lämna utrymme för reflektion – trots att arbetsdagen aldrig tar slut”