Alla vill upplysa – men vem övertygar?

Visst är det lustigt med olika grupper i samhället som har samma strategi, men tror och hoppas på helt olika utfall. Den gemensamma strategin är att informera allmänheten om livsmedels ursprung, men med tron att ökad information ska ge olika resultat. Visionen och målet är näst intill det motsatta för dessa grupper, skriver Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen.
Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Lantbrukare som vill visa upp sina gårdar på olika sociala medier, stolta över det dagliga arbetet. Organisationer som LRF som jobbar med att öka kunskapen och förståelsen för livsmedelsproduktion, exempelvis via Bonden i skolan. Tron om att en ökad kunskap ger ökad efterfrågan, att en ökad transparens är lösningen på att öka viljan att köpa svenskt och betala mer för det.

Andra grupper och organisationer vill också visa upp lantbruket, men i tron att det ska avskräcka folk och få dem lägga om sin kost, antingen för djurens eller för klimatets skull. De tror att betalningsviljan helt ska upphöra om sanningen kommer fram, och att det nästintill ska leda till nästintill revolution för djuren och naturen. Men det är samma verklighet som lantbrukarna stolt visar upp.

När jag jobbade utomlands på en gård blev jag än mer säker om att jag på ett eller annat sätt skulle jobba med och för lantbruket i Sverige. Jag blev övertygad om de svenska mervärdenas betydelse. Jag vill visa upp vad vi har i Sverige och gynna vårt lantbruk. Oavsett om det handlar om hur vi hanterar växtskyddsmedel eller djur så kände jag att hur vi gör här i Sverige är den rätta vägen. Inte för att jag inte respekterade eller förstod tankarna bakom arbetet på gården 6000 mil härifrån, men för att jag med min kunskap och mina värderingar kände att det inte var det ultimata sättet att producera mat hållbart. Där användes antibiotika i djurfodret i förebyggande syfte och fälten växtskyddsbehandlades med hjälp av flygplan istället för de fältsprutor vi ser på svenska åkrar.

Ju färre som har någon koppling till lantbruket, desto fler väljer att utesluta animalier ur kosten eller struntar i matens ursprung. De val jag gör i mataffären bygger på mina erfarenheter och kunskaper.

Det är tydligt att konsumenter vill veta mer om matproduktionen och det är något vi borde ta vara på. Jag sitter givetvis inte på facit, men jag känner mig trygg med att upplysa och tror verkligen att mer medvetna konsumenter skulle gynna svenskt lantbruk. Oavsett är det ganska intressant att vi tror så olika om resultatet av ökad information.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen

LÄS MER: Olikhet skapar värdefull mångfald

LÄS MER: En utmaning att vara en minoritet