Allt fler vill investera i solenergi

Åtta av tio lantbrukare som tänker investera i förnybar energi väljer solenergi. Den näst populäraste satsningen är bioenergi, visar en undersökning som Landja har gjort på uppdrag av LRF.

Drivkraften är stor för att gå över till fossilfritt, visar ny undersökning av LRF.
Drivkraften är stor för att gå över till fossilfritt, visar ny undersökning av LRF. FOTO: HANS DAHLGREN

Sex av tio lantbrukare planerar tekniska förändringar som effektiviserar gårdens energianvändning. Var tredje planerar investeringar i förnybar energi de närmaste tolv månaderna.

I undersökningen svarade 466 företagare som äger mer än tio hektar åker. Företagare som är under 40 år och har mer än 50 hektar åkermark och fler än 24 djurenheter är mest intresserade av att effektivisera sin energianvändning.

Stor drivkraft

När det gäller investeringar i förnybar energi inom de närmaste tolv månaderna är lantbrukare i åldern 41-55 med mer än 50 hektar skog mest intresserade.

– Det har hänt väldigt mycket bara på två-tre år. Drivkraften är stor för att gå över till fossilfritt, göra sig oberoende av elprishöjningar och känna sig självförsörjande. I dag har en tredjedel av de svenska lantbruken någon typ av produktion av förnybar energi, säger Niklas Bergman, energiexpert på LRF.

Var femte lantbrukare svarar att investeringsstöd och miljöstöd har störst betydelse för en investering i förnybar energi.

LÄS MER: Högt elpris gör försäljningen lönsam

LÄS MER: Statsbidrag för solceller halveras 2019