Allt ovanligare med naturlig föryngring

Naturlig föryngring blir allt ovanligare vid avverkning. Samtidigt lämnas allt mer död ved kvar. Det visar Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn i skogen.

Hänsynsträd vid avverkning.
Hänsynsträd vid avverkning. FOTO: JOSEFINA SKÖLD, SKOGSSTYRELSEN

Skogsstyrelsens resultat kommer från en inventering som görs när föryngringsåtgärderna är genomförda. Det innebär att de senaste resultaten gäller avverkningar gjorda under perioden 2007/2008 – 2009/2010.

”Skogsägare föredrar plantering”

Uppföljningen från den perioden visar att frö- och skärmträden minskat med 50 procent jämfört med för fem år sedan. Samma trend syns också i andra uppföljningar som till exempel i Skogsstyrelsens återväxtuppföljning.

– Vi ser att skogsägare föredrar plantering allt mer. Det är en säker metod som fungerar bra på alla marker. Men naturlig föryngring har lång tradition i skogsbruket och om metoden blir allt mer sällsynt riskerar variationen i skogen att minska, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Mer död ved

Samtidigt visar uppföljningen att trenden fortsätter med ökande volym lämnad hård död ved. Resultaten från den senaste treårsperioden visar att volymen lämnad hård död ved är cirka 5,8 skogskubikmeter per hektar.

Det kan jämföras med uppföljningen för avverkningsperioden 1993/94–1995/96 när motsvarande siffra var 1,7 skogskubikmeter per hektar.

– Det är sedan länge en trend att skogsägare lämnar allt mer döda träd kvar i skogen. Dels av miljöhänsyn men vi ser också att skogsägaren mer sällan tar hem det som ved eftersom allt färre skogsägare är självverksamma och eldar med ved, säger Clas Fries.

LÄS MER: Skogsstyrelsens statistiska meddelande: Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning