”Ämbetsmannens ideal måste återupprättas”

Det är dags att återupprätta de ideal som är tänkta att leda ämbetsmän rätt i sin maktutövning, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Sjön Bergvattnet, Laxå kommun.
Sjön Bergvattnet, Laxå kommun. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

I Land Lantbruk har vi de senaste åren återkommande rapporterat om hur tjänstemän med en egen agenda tar över på myndigheterna. Orsaken kan vara att det är just på myndigheter som vänder sig mot lantbruk, skogsbruk och djurägare som detta är mest märkbart. Ännu ett exempel finns att ta del av i första delen av Göran Berglunds granskning av vattenförvaltningen i Örebro län.

Den svenska ämbetsmannatraditionen föreskriver opartiskhet och omutbarhet. Men nu söker sig miljöintresserade personer till myndigheter för att jobba med det de brinner för och vill kunna påverka. Det är en oroande utveckling. För många vattenhandläggare med intresse för sportfiske tycks fritt strömmande vatten vara det allena saliggörande målet, kulturmiljö och enskildas intressen blir bisaker.

Finns det då inga chefer på förvaltningen som ser till helheten och balanserar olika intressen mot varandra kan det bli så illa som det tycks ha blivit i Örebro län.

Lyckligtvis har frågan om myndighetsaktivism på sistone uppmärksammats även i andra medier. Det skedde efter valet, då 261 opolitiska tjänstemän på regeringskansliet i ett upprop oroade sig för att kansliets värdegrund hotades av ett regeringsskifte.

”Det är aktivism, oförenlig med yrkesrollen. Man måste välja”, dundrade Dagens Nyheter på ledarplats. Och i radioprogrammet "Godmorgon världen!" diskuterades tjänstemannarollen av bland andra Gunnar Wetterberg. Han är historiker och har skrivit en bok om Axel Oxenstierna, rikskanslern som lade grunden till svensk statsförvaltning, Gunnar Wetterberg är därtill tidigare statstjänsteman.

”Jag ska som tjänsteman inte engagera mig i sådant där jag har mina privata intressen”, sa han. ”Tjänstemän har en maktposition, med makt följer ansvar.”

Gunnar Wetterberg påpekade att det tidigare ingick i utbildningen för statstjänstemän hur handläggning ska gå till. Begreppet "oväld", ett ålderdomligt ord för opartiskhet, har varit normen.

”Det har vittrat ner”, sa han.

Det är bra att den debatten nu har börjat föras. Och den behöver fortsätta föras. Det är viktigt att återupprätta det svenska ämbetsmannaidealet. Frågan handlar i grunden om demokrati och rättssäkerhet. En kommande regering behöver ta itu med frågan, innan det är för sent.

LÄS MER: Rivna dammar fick motsatt verkan

LÄS MER: Göran Berglund: ”Uttorkade vattendrag skapar frågetecken”

LÄS MER: LRF Premium – Markägaren: ”Blev oerhört frustrerad”