Arla lägger ned i Boxholm – osttillverkningen till Östersund

Arla Foods lägger ned all verksamhet vid mejeriet i Boxholm. Osttillverkningen flyttas till Östersund, vilket bedöms ge en besparing på 14 miljoner kronor per år.

De omkring 25 anställda på Arla i Boxholm har informerats om beslutet i dag, måndag.
De omkring 25 anställda på Arla i Boxholm har informerats om beslutet i dag, måndag. FOTO: JAN VAINULT

Arla har inlett förhandlingar med de fackliga företrädarna på både lokal och nationell nivå. De omkring 25 anställda har informerats om beslutet i dag, måndag.

I ett pressmeddelande pekar företaget på att den svenska konsumentmarknaden för hårdost är satt under mycket stark konkurrens och dominerad av ost i lågprissegmentet. Drygt 60 procent av den ost som konsumeras i Sverige är importerad.

Arla framhåller vidare att hela kooperativet har antagit ett förändrings- och effektivitetsprogram för att sänka kostnaderna. Fram till 2020 ska besparingarna uppgå till 4 miljarder kronor för kooperativet som helhet.

Det är mot den bakgrunden Arla förklarar vad som beskrivs som ett inriktningsbeslut att lägga ned både mejeriet och butiksverksamheten i Boxholm. Där tillverkas bland annat gräddost, och kryddost. Produktionen av Boxholmsost flyttas till Östersund, där Arla under de senaste åren har investerat i utökad produktion.

Erik Bratthall, presschef för Arla Sverige, konstaterar i pressmeddelandet att det är mycket tråkigt att behöva ta till en drastisk åtgärd med nedläggning. Det drabbar både människor och en liten ort.

”Men Arla måste följa utvecklingen och anpassa vår verksamhet efter det som skapar mest värde för våra ägare, mjölkbönderna”, säger han.

LÄS MER: Messmöret flyttar från Norrland

Arlas hushållsost till Östersund