Arla upprepar satsningen med sommarmjölk

Arlas satsning med sommarmjölk förra året blev en framgång som återkommer även i år. Nu vill Arla att beteslagstiftningen ses över.

Arla satsar på sommarmjölk igen.
Arla satsar på sommarmjölk igen. FOTO: ANN LINDÉN

Arla forstsätter även i år med konceptet sommarmjölk, med mjölk från kor som fått betat längre än den lagstadgade tiden. Det skriver tidningen Husdjur.

Tre av fyra med

Förra året, som var det första med satsningen, valde tre av fyra konventionella Arlabönder att vara med. De fick 7,2 öre mer betalt per kilo mjölk under maj till augusti mot att de lät sina kor beta 25 procent mer än vad lagen kräver.

– Vi fortsätter enligt samma regler som förra året, säger Patrik Hansson, vd för Arla Sverige, till Husdjur.

Blandad mjölk

Liksom i fjol separeras inte sommarmjölken, utan paketet kan även innehålla mjölk från gårdar som låter sina kor gå ute efter de gängse reglerna.

– Separeringskostnaden skulle vara extremt hög. Vi vill snarare ge pengarna till bönderna än att lägga dem på logistikkostnader, säger Patrik Hansson.

Ny verklighet

Att sommarmjölken blev en framgång menar Patrik Hansson är ett bevis på att marknaden kan "ta hand om de här sakerna själva" och beteslagen behöver ses över.

– Verkligheten är väldigt annorlunda nu än när lagen kom till. Då stod de flesta korna uppbundna under vinterhalvåret, nu går den absoluta majoriteten av korna på lösdrift, säger Patrik Hansson.

"Marknaden reglerar"

– Vi ser att marknaden kan reglera det här lika bra som ett lagkrav. Vi skulle fortsätta säkerställa att vi levererar det konsumenterna vill ha. Kan vi få ut merkostnaden på marknaden kan vi både ge en bättre djuromsorg och öka priset, säger han

Läs mer: Arla satsar på sommarmjölk

LRF Premium. Bucht vill ge svenska bönder stöd för högre djurvälfärd

Förslag på lättnader i beteslagstiftningen