Återbetalningen på dieselskattens dagar är räknade

Det är ingen högoddsare att utredningen om ett fossiloberoende jordbruk om ett år kommer att föreslå en avveckling av jordbrukets dieselåterbetalning. Men glöm då inte att ministrarna lovat kompensation, skriver Lena Johansson.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk. FOTO: LARS VERNERSSON/ANN LINDÉN

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Dagarna är förmodligen räknade för jordbrukets återbetalning på dieselskatt. Regeringen tillsatte förra veckan en utredning om åtgärder och styrmedel för att stödja ett fossiloberoende jordbruk. Det är ingen högoddsare att den kommer att föreslå en avveckling av skatterabatten på diesel.

Samhällets krav på klimatnytta och hållbarhet ökar och många siktar in sig på jord- och skogsbrukets klimatpåverkan.

– En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i denna omställning, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) när utredningen presenterades.

Att ställa om till fossiloberoende är på kort sikt ett av de minst komplicerade sätten att minska lantbrukets klimatpåverkan. Samtidigt är det naturligtvis en stor omställning när maskiner och brukningsmetoder ska anpassas. Men när regeringen nu tillsätter en utredning betyder det också att det kan komma något gott ur det.

Jord- och skogsbruket har förutsättningar att vara en stor producent av fossilfri energi. Inte bara för eget bruk, utan även för resten av samhället. Om politikerna beslutar att lantbruket ska bli fossiloberoende, måste de samtidigt besluta om förutsättningarna för en inhemsk produktion av bioenergi. Annars blir det omöjligt att leva upp till Livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk livsmedelsproduktion och ökad försörjningstrygghet.

Notera att både klimatministern och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) vid presentationen av utredningen försäkrade att det svenska lantbrukets konkurrenskraft inte ska försämras. I stället lovade de att utredningen vid behov ska föreslå åtgärder som stärker och ökar konkurrenskraften.

Att Helena Jonsson, LRFs förra ordförande och numera landshövding i Jönköpings län, tillsatts som särskild utredare borgar bokstavligt talat för att utredningen är förankrad i myllan. Helena Jonsson, som ju också själv är bonde, är väl insatt i jordbrukets förutsättningar och behov.

Senast den 28 februari nästa år ska hon redovisa sina förslag. Då gäller det att komma ihåg vad ministrarna har lovat angående svenskt jordbruks konkurrenskraft.

LÄS MER: Förlorar på att köra fossilfritt (LRF Premium)