Bärbar mätare ger svar direkt

Nu finns ett nytt mätinstrument som kan ge besked om spannmålens proteininnehåll redan på gårdsplanen. - Den är mycket noggrann, säger Claes Werner som har använt mätaren under en säsong.

Claes Werner skaffade en Grainsensemätare inför växtodlingssäsongen 2019. Han odlar 200 hektar spannmål på Huseby Säteri utanför Enköping.
Claes Werner skaffade en Grainsensemätare inför växtodlingssäsongen 2019. Han odlar 200 hektar spannmål på Huseby Säteri utanför Enköping. FOTO: PER EMGARDSSON

Den bärbara NIR-baserade spannmålskvalitetsmätaren Grainsense förändrar både gårdshantering och försäljning av spannmål. För första gången kan jordbrukare redan före gårdstorken få besked om både vattenhalt och proteininnehåll. Med raps i mätaren ger den besked om oljehalten.

Tar några sekunder

Det gör det möjligt att i gårdslagret särhålla lass där man antar att proteinhalten skiljer sig åt. Eftersom provet inte behöver värmas tar analysen bara några sekunder. Men varje prov mäter bara på ett fåtal kärnor, i ojämna partier kan fler prov behövas.

Har spannmålsodling

Claes Werner driver spannmålsodling på knappt 200 hektar på Huseby Säteri söder om Enköping. Han skaffade en Grainsense inför årets växtodlingssäsong.

När Land Lantbruk besöker honom slamrar det sista av en sats vete ut ur Tornumtorken. Den är en satstork som rymmer 16 ton. För att veta vilken torktid satsen behöver måste Claes veta vattenhalten i den otorkade spannmålen.

Stämmer bra

– Grainsense är väldigt snabbt och visar väldigt exakt jämfört med Lantmännens kalibreringsprover. Det kan skilja någon hundradels procent i vattenhalt. Det gör att man kan kalibrera tröskans vattenhaltsmätare från torken. Proteinhalten verkar också stämma bra.

En skillnad mot andra vattenhaltsmätare och Lantmännen är att provet är litet.

– Den mäter på några få kärnor medan Lantmännen mäter på ett stort prov ifrån Rakografen.

Tar tre prov

Under tiden torkfickan fylls tar Claes tre prov för varje sats. Men han gör sällan upprepningar på proven.

– Är partiet normalt jämnt visar mätaren så lika att det inte är någon mening.

Var mätaren krånglig att komma i gång med?

– Nej, det är jätteenkelt.

Har en app

Claes visar hur mätaren fungerar. Han startar den och mätaren kalibrerar sig. Sedan strör Claes några kärnor på apparatens glasskiva och stänger locket.

Eftersom Claes nu kopplat telefonen till Grainsense visar en app alla mätvärden på skärmen. Vill man spara eller dela värdena med någon annan på gården måste Grainsenses app laddas ned i telefonen. Man kan också spara mätningar i Grainsenses moln.

Är den värd pengarna?

– Grainsense kostade 40 000 kronor plus moms, så säg att det blir 50 000 med ränta och lite underhåll under en tioårsperiod. Kör vi 80 satser per år och tar tre prov per sats in och ett prov på det färdigtorkade blir det 250 prov per år. I så fall kostar varje prov runt 15 kronor.

Drar batteri

Grainsense drar mycket batteri, så Claes har skaffat laddbara till mätaren. Han har även ett helt lager av gamla vattenhaltsmätare.

– Vi har en modernare automatisk mätare som också värmer och väger provet. Den är fem år gammal, men inte alls lika exakt som Grainsense.

Så fungerar Grainsense

Snabbvattenhaltsmätare mäter oftast en eller flera elektriska egenskaper hos provet. Grainsense mäter i stället hur provet hanterar ljus i våglängder nära det infraröda området, NIR. Ljuset studsar runt i den vita kupan, därför behövs bara några få kärnor per prov. För närvarande visar Grainsense provets innehåll av vatten, protein, kolhydrat, olja, våt gluten och provets vikt.

Mätaren har en egen skärm, men vill man dela mätvärdena med kollegor eller spara dem i Grainsenses moln kan en mobiltelefon blåtandskopplas till mätaren. Då behövs Grainsenses app samt eventuellt ett molnkonto.

När mätaren kalibrerats kan första provet analyseras. Det behövs bara en tesked (5 ml) spannmål och en halv tesked raps per prov. När locket stängts tar mätningen några sekunder.

LÄS MER: Här sköter roboten fältet