”Bäst att förbereda sig för en framtid utan glyfosat”

I sin iver att värna miljön kan glyfosatmotståndarna göra klimatet en björntjänst. Om medlet förbjuds ökar den mekaniska jordbearbetningen kraftigt, vilket leder till ett ökat läckage av växthusgaser.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk. FOTO: ISTOCK/ANN LINDÉN

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Motståndet mot världens mest använda växtskyddsmedel glyfosat grundar sig mer i känslor än i fakta. Kanske är det också ett tecken på att vi lever i en tid då auktoriteter omprövas, och många har större tilltro till kampanjer i sociala medier än till vetenskapliga rapporter.

Trots att det finns betydligt mer potenta medel har glyfosat i allmänhet och den tidigare tillverkaren Monsanto i synnerhet kommit att symbolisera ett jordbruk som antagonisterna vill förbjuda. Motståndet är så starkt i vissa tongivande medlemsländer att det inte kan uteslutas att glyfosat kommer att totalförbjudas i EU när tillståndet går ut 2022.

Det faktum att den nya EU-kommissionen lagt fram sin gröna giv, och enligt uppgift i mars kommer att föreslå en 30-procentig minskad användning av kemiska växtskyddsmedel, ökar inte hoppet för dem som vill ha en fortsatt glyfosatanvändning.

Men i sin iver att värna miljön kan motståndarna istället göra klimatet en björntjänst. Om glyfosat förbjuds kommer mekanisk jordbearbetning att öka kraftigt, vilket leder till ett ökat läckage av växthusgaser. Dessutom minskar arealen med fånggrödor och höstsådd och åkrarna kommer att ligga öppna stora delar av året. Även det leder till ett ökat koldioxidläckage.

För inte så längesen betraktades glyfosat som ett undermedel mot kvickrot och andra rotogräs. Det som fick kritiken att ta ordentlig fart var när IARC (International Agency for Cancer Research) konstaterade att substansen troligen var cancerogen. Att både världshälsoorganisationen WHO och FNs jordbruksorgan FAO gått emot det senare tycks inte spela någon roll.

I Sverige, med mycket vallodling och många små åkrar skulle ett förbud mot glyfosat få stora konsekvenser, enligt en rapport från Jordbruksverket. Svenska myndigheter, som Naturvårdsverket och Livsmedelsverket, försäkrar också att det inte finns några risker för konsumenter med våra strikta föreskrifter. Ändå vill miljörörelsen även i Sverige förbjuda substansen.

Man skulle önska att debatten inte var så svartvit. Men politikerna är känsliga för väljaropinionen, så mycket talar för att det är dags att förbereda sig för ett jordbruk utan glyfosat.

LÄS MER: EU dömer ut Österrikes glyfosatförbud