Beredskapsarbetet i Kalmar måste hitta ny samarbetsform

I slutet av oktober berättade Land Lantbruk om hur veterinärstationen i Kalmar kommer att minska sin verksamhet efter årsskiftet. Nu meddelar Jordbruksverket att de ser över jourverksamheten.

– Jordbruksverket ansvarar för Distriktsveterinärernas verksamhet och jag har fullt förtroende för att de arbetar för att skapa så goda arbetsförhållandena som möjligt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
– Jordbruksverket ansvarar för Distriktsveterinärernas verksamhet och jag har fullt förtroende för att de arbetar för att skapa så goda arbetsförhållandena som möjligt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. FOTO: SANDBERG MAGNUS/AFTONBLADET/TT

– Beredskapsarbetet inom Kalmar distrikt måste hitta en ny samarbetsform och det arbetet pågår just nu. Vi kartlägger de verksamma veterinärerna inom distriktet för att få en bild av om det finns möjliga samarbeten för att klara beredskapen, säger Anna Clarin, enhetschef för Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten på Jordbruksverket.

Regeringen ser ett ökat behov

Enligt regeringen är djursjukvården just nu inne i en föränderlig tid och de senaste åren har tillexempel efterfrågan och utbudet av djursjukvård stigit kraftigt. 

– Regeringen och jag följer självklart den utvecklingen noga, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. 

Angående situationen i Kalmar anser hon att det är angeläget att alla djur får den vård de behöver, oavsett tidpunkt på dygnet och var i landet de befinner sig.

– Jag är medveten om att det finns problem med jourtäckning i vissa områden och att vi nu är i ett läge där Distriktsveterinärerna måste etablera sig i nya områden där det saknas privata alternativ. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2020 föreslagit att Jordbruksverket tillförs 15 miljoner kronor per år 2020 och 2021 samt 20 miljoner kronor 2022 för att klara detta, säger Jennie Nilsson. 

Under den senaste tiden har det även larmats om extremt tuffa arbetsförhållanden inom Distriktsveterinärerna (till exempel i radioprogrammet Kalibers reportage) Hur ser ni på det här från departementets håll?

 – Jordbruksverket ansvarar för Distriktsveterinärernas verksamhet och jag har fullt förtroende för att de arbetar för att skapa så goda arbetsförhållandena som möjligt. Regeringen har som sagt i budgetpropositionen föreslagit att Jordbruksverket tillförs extra medel för Distriktsveterinärernas verksamhet, säger Jennie Nilsson.

LÄS MER: Veterinärstation i Kalmar tvingas minska sin verksamhet

LÄS MER: Ohållbar veterinärsituation riskerar djurskyddet