Björn Folkesson: ”Varför sänker Arla mjölkpriset?”

Med stigande spotpriser i Tyskland och Holland, så sänker Arla mjölkpriset i Sverige. Är Arla mer riskexponerat för konsekvenser av Corona än andra mejerier, frågar sig Land Lantbruks råvaruexpert.

Björn Folkesson, råvaruexpert och lantbrukare, skriver krönikor på landlantbruk.se.
Björn Folkesson, råvaruexpert och lantbrukare, skriver krönikor på landlantbruk.se. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Gödning. Ett tecken på att gödningspriserna har nått botten kan vara att fransk urea nu har stigit två veckor i följd. Det har däremot inte N 27 gjort och det är kanske den kväveform som de flesta använder i Sverige. Mitt råd är ändå att ni som är oköpta i gödning tar ureaprisuppgången på allvar, för det är definitivt ett negativt tecken för er som hoppas att N 27 skall falla.

Jag väntar på information från de tyska hemsidorna nu och skulle det vara så att Tyskland följer Frankrike upp, så är det troligaste att även Sverige går i samma riktning. Vi kunde ju önska oss öppna kväveprisnoteringar även här, men vad jag vet finns det inget företag som har börjat med det.

Mjölk. Med flera raka prisuppgångar på Fonterra och med stigande spotpriser i Tyskland och Holland, så sänker Arla mjölkpriset i Sverige. Man undrar förstås varför? Är Arla mer riskexponerat för konsekvenser av Corona än andra mejerier? Det är kanske den bästa förklaringen.

Det är i alla fall mindre lyckat att vårt höga kostnadsläge nu kompletteras med ett lågt mjölkpris ovanpå det. Man kan ju säga att det är en viss tur med i spelet, då diesel och gödning har blivit köpt med lägre priser än på länge …

Vete. Här hade vi ny botten i fredags och det berodde mycket på skördeprispressen. Kansas rullade igång tröskorna och då flödar det på i ett tempo som det bara kan göra där! Stora tröskor och stora fält och dessutom bra väder. En viss återhämtning kom i natt och det passar ju som hand i handske att sålda vetekontrakt nu köps tillbaka med vinster som följd.

I kväll kommer dessutom USDA med sin kvartalsrapport om vilka lagernivåer som finns just nu och den spelar roll ett bra tag fram över. Någonting säger mej att lagren är stora och att vi kommer att se ytterligare lite prispress nedåt.

Mitt intryck är annars att marknaden bedömer lagernivåerna bra själva, så när rapporten kommer så är utfallet väl i linje med redan gjorda bedömningar och därmed blir prisrörelsen ganska måttlig och snart nog handlar vi väder igen.

Mitt råd är att ni som odlar vete är beredda att först köpa börsvete med avslut maj 2021 och därefter vara observanta på utvecklingen och sedan ta beslut om inlagring av nytröskad vara.

Vi i Sverige går mot bra skörd så var beredda på högt basis. Det spotpris ni erbjuds kommer att vara långt under Matifbörsens kurs vid skörd. Diskussionen är förstås hypotetisk, eftersom tröskvädret är okänt och därmed falltal och protein.

Gris. Den minst sagt storstilade utbyggnaden av gris som är på gång i Kina har redan tecknat in ett nytt virusutbrott … Enda trösten uppges vara att det viruset skall vara lättare att bekämpa med vaccin. Ta nu lite semesterdagar…

LÄS MER: Björn Folkesson: Var beredd på att Arla sänker mjölkpriset