Bondens andel av matkronan krymper

Den svenska bondens andel av försäljningsvärdet på all den mat som säljs i butikerna har i det närmaste halverats under de senaste 20 åren. Parallellt har importens andel vuxit kraftigt, visar en undersökning från LRF.

Källa: LRF
Källa: LRF

Matkronan är en rapport från LRF som granskar hur de pengar som läggs på matinköp är fördelade mellan livsmedelskedjans olika led och aktörer. Senast den gjordes var 2013 och nu kommer en uppdaterad version.

Resultatet visar att bondens andel av försäljningsvärdet i butikerna på 20 år har krympt från 17 procent till 9 procent. Den svenska livsmedelsindustrin får något mer, 11 procent.

Import tar mest

Störst andel, 37 procent, går till import, alltså till livsmedelskedjan i andra länder. Importen utgörs dels av råvaror som förädlas av den svenska livsmedelsindustrin, dels av redan förädlade varor och färdiga produkter som landar mer eller mindre direkt på butikshyllan

Handeln, som inte verkar i importkonkurrens, tar 32 procent av matkronan och staten tar 11 procent i form av moms.

De svenska matpriserna har sedan EU-inträdet 1995 sjunkit till en nivå som är närmare genomsnittet i unionen. Andelen importerade livsmedel har ökat med 15 procentenheter sedan mitten av 1990-talet.

Bonden vinner på svenskt

Om matkronan däremot beräknas för livsmedel baserade på svensk råvara blir bilden en helt annan, enligt undersökningen. I det perspektivet blir bonden vinnare med en andel på 39 procent. Industrin och handeln får vardera cirka 25 procent medan 11 procent går till moms.

LRF:s budskap är att både industrin och konsumenterna ska handla svenskt.

”Välj svenska råvaror om du vill bidra till ökad självförsörjning, svenska bönders arbete och klimatet”, säger LRF:s ordförande Palle Borgström i en kommentar.

Varierar mellan varorna

Undersökningen visar vidare att bondens andel av matkronan varierar stort mellan olika livsmedel med svensk råvara. Ju mer förädlad en vara är desto mindre går generellt till bonden.

För nötkött får bonden 40 procent, för griskött 24 procent och för kyckling 14 procent. För bröd stannar bondens andel på 9 procent medan andelen för potatis är nästan hälften av vad kunden betalar i butiken. Skillnaden förklaras med att potatis är mindre förädlad än bröd och att den förädling som ändå sker i form av tvättning och sortering till stor del görs av bonden.

LÄS MER: Rekordlåg lönsamhet inom jordbruket