Bönderna får betala när regeringen bromsar

När ytterligare miljöåtgärder stängs blir det svårt att längre ha något större förtroende för satsningen på miljökvalitetsmål och Livsmedelsstrategin. Det skriver Lena Johansson i veckans ledare.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Återigen drabbar Jordbruksverkets IT-haveri bönderna. De försenade stödutbetalningarna har bidragit till att prognoserna slagit fel och nu saknas nära en miljard kronor i verkets budget. Lösningen blir neddragningar i en rad projekt- och företagsstöd i Landsbygdsprogrammet, bland annat miljöinvesteringsstödet till våtmarker, som bantas kraftigt.

Regeringen beslutade häromveckan att skära ned stödet som avsatts till våtmarksrestaurering för 2020 med 114 miljoner kronor. Markägare som sökt och fått förhandsbesked om stöd får nu plötsligt nobben. Utgifter de haft hittills, och som i vissa fall handlar om flera 100 000 kronor, tvingas de nu stå för själva.

Det är märkligt att en regering med Miljöpartiet drar in på en så viktig miljöåtgärd som restaurering och anläggning av våtmarker. Regeringen har tidigare flera gånger uttryckt hur viktigt stödet till våtmarker är, och så sent som i februari i år varnade miljöministern, och vice statsministern, Isabella Lövin (MP) för att det är allvarligt att våtmarkerna minskar.

De bidrar till att minska övergödning, utsläpp av växthusgaser, balansera vattenflöden och bidra till den biologiska mångfalden, sa hon. Då blir det obegripligt att hon nu är med och drar i nödbromsen.

Redan i april larmade Jordbruksverket om att böndernas miljöengagemang var större än vad man räknat med, vilket betydde att en del miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet stängdes. När nu ytterligare åtgärder stängs blir det svårt att längre ha något större förtroende för satsningen på miljökvalitetsmål och Livsmedelsstrategin.

Särskilt obegriplig blir neddragningen när regeringen bara genom att utnyttja den pågående valutajusteringen av programmet kunnat öka medfinansieringen och behållit flera miljöstöd intakta. Eftersom den svenska kronan sjunkit i värde i förhållande till euron skulle en höjning av kronkursen till cirka 10 kronor kunnat frigöra omkring 500 miljoner kronor.

Att förbättra miljön är ett långsiktigt arbete. En plötslig minskning av miljöstöden ger därför helt fel signaler till lantbrukare som uppenbarligen visat "för stort" miljöengagemang.

LÄS MER: ”Gröna given en oundviklig medicinering”