Borgström: ”Trakasserierna gränsar till terrorism”

– Trakasserierna gränsar till terrorism i vissa fall, säger LRF:s ordförande Palle Borgström om trakasserierna av djurproducenter. Och han vill se snabba åtgärder från staten.

Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, vill se snabba åtgärder från staten.
Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, vill se snabba åtgärder från staten. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– I de fall där man använt mordbrand och annat tycker jag att man kan använda ordet terrorism.

Bland djurrättsaktivisterna finns en mindre grupp, en svans, som trakasserar bönder med kriminella medel.

Risk att aktivismen utvecklas

– I Sverige ska vi inte tillåta att några människor försöker påtvinga andra sina åsikter med hjälp av våld och hot, säger Palle Borgström, som anser att trakasserierna definitivt blir fler, och att de skapar en otrevlig stämning med ilska, rädsla och misstänksamhet bland lantbrukarna.

Han ser en risk i att aktivismen utvecklas och blir mer extrem med tiden, om ingen stämmer i bäcken.

LRF:s ordförande har träffat både rikspolischefen och justitieministern ett par gånger.

Det kan ta tid att bilda opinion och påverka politiker, det är LRF van vid – ett halvår, ett år, ibland mer.

– Men nu måste det hända något, snabbare än så, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Militanta aktivister har lärt sig spelreglerna

FAKTA: LRF har tre krav

1. Att lagen om olaga intrång och hemfridsbrott ses över och skärps så att aktivisterna inte ska ha rätt att skandera slagord inne på en gårdsplan.

2. Att polisen börjar samordna sig så att någon centralt har ansvaret att hantera brotten - i dag utreder enskilda polismän brotten var och en på sitt håll.

3. Att polisen inför en särskild brottskod – en märkning i arkiven – för djurrättstrakasserier så att det blir lätt att samla ihop, föra statistik och hämta information.

LRF framförde sina krav i maj och har upprepat dem, bland annat på konferensen Folk och Försvar i januari.

– De svar vi hittills har fått är att polisen har resursbrist. Men nu börjar vi se tecken på en ljusning, säger Palle Borgström.

”Det behövs mer”

Härom dagen sa nye inrikesministern Mikael Damberg att han ska ta upp frågan med rikspolischefen och han vill se över polisens uppdrag.

Land Lantbruk har sökt förgäves sökt båda för en kommentar.

– Dambergs uttalanden är en bra början, i alla fall. Men det behövs mer, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Kristina Yngwe (C): ”Besviken om inget händer snart”

LÄS MER: Hotad kaninuppfödare: ”Min dotter är rädd och har haft panikattacker”

LÄS MER: Lena Johansson: ”Terrorn mot bönder måste stoppas”