BRÅ: Kraftig ökning av dieselstölder

Antalet anmälda brott i Sverige minskade första kvartalet i år. Men dieselstölderna har ökat markant.

Just när det gäller dieselstölder råder en dyster trend för första kvartalet 2019.
Just när det gäller dieselstölder råder en dyster trend för första kvartalet 2019. FOTO: JÖRGEN HILDEBRANDT

Den senaste kvartalsstatistiken från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar på ytterst marginella förändringar i den svenska brottsligheten som helhet. Första kvartalet i år anmäldes totalt 359 316 brott jämfört med 360 058 samma period 2018, vilket ger en minskning på 0,2 procent.

Ökning av dieselstölder

Ser man till antalet anmälda brott mot brottsbalken - alltså brott mot person, förmögenhet, allmänhet och staten – rör det sig dock om en ökning, men även den är marginell. 288 118 första kvartalet 2018 jämfört med 290 062 första kvartalet i år ger en ökning på knappt 0,7 procent.

Övriga drivmedelstölder minskar

Men även om statistiken för många övergripande brottskategorier visar positiva siffror, så är det sämre ställt med dieselstölderna som ökar med 14 procent, jämfört med samma period 2018. Samtidigt minskar stölderna av drivmedel som helhet med 19 procent.

Förändrad statistik

Brottslighet som gäller bedrägerier via internet och bluffakturor har inte heller upphört. Men vid årsskiftet förändrades dessa statistikkategorier något och därför är det svårt att göra en rättvisande jämförelse på specifik nivå. Antalet anmälda bedrägerier som helhet har dock ökat något – två procent mer första kvartalet i år jämfört med samma period 2018.

Påverkas av årstid

Det är värt att hålla i minnet att vilka brott som begås och i vilken utsträckning till viss del påverkas av årstiden. Första kvartalet utgörs som bekant mestadels av vinterförhållanden. Det är också viktigt att tänka på att de procentuella svängningarna kan vara väldigt kraftiga i kategorier där det faktiska antalet anmälningar inte är så många.

Anmälda brott första kvartalet 2019

Antal anmälda brott i hela landet första kvartalet 2019 och procentuell förändring jämfört med 2018.

Stöld av lastbil, släp och dylikt: 78, -31 %

Inbrottsstöld i industri, verkstad, garage etc: 4462, +11 %

Stöld av drivmedel: 2298, -19 %

Stöld av diesel: 918, +14 %

Stöld av diesel ur fordonstank: 841, +12 %

Stöld av diesel ur tank ej kopplad till fordon: 77, +40 %

Bedrägerier och annan oredlighet (totalt 1 kvartalet): 64 258, +2 %

Olaglig rovdjursjakt: 11, +38 %

Källa: Brottsförebyggande rådet, preliminär statistik

Läs mer: Varannan drabbad av dieselstöld men få anmäler