Checklista ska göra arbetet säkrare

Skördearbete i torrt och varmt väder innebär en ökad risk för brand. För att underlätta säkerhetsarbetet har en checklista tagits fram av bland andra MSB och LRF.

En skördetröska i brand.
En skördetröska i brand. FOTO: MOSTPHOTOS

Vid skördearbete i varmt och torrt väder kan brandrisken vara stor. Enligt en enkät som Länsförsäkringar har gjort orsakade uppvärmning och gnistbildning 25 procent av bränderna i skördemaskiner.

Snabb spridning

Inte lika vanligt var brand på åkrarna, men i torrt väder ökar den risken markant. Därför är det viktigt att vara rätt förberedd eftersom en brand i torrt gräs eller skördemogen spannmål sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka.

Checklista inför arbetet

För att minska risken att brand uppstår behövs skördearbetet med skördetröskor och andra skördemaskiner förberedas. Som hjälp har en checklista tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantbrukets brandskyddskommitté och länsstyrelsen i Kalmar län.

Mobil för att larma

Under arbetet är det viktigt att ha vatten och släckutrustning tillgängligt och att ha med en laddad mobiltelefon, för att snabbt kunna larma 112.

Det är även viktigt att tänka på att inte parkera fordon och arbetsmaskiner med varma delar nära torrt material, som en personbil med varmt avgassystem ute i ett fält.

Fakta: Att tänka på innan arbetet börjar:

• Gör en brandskyddskontroll av din traktor eller lantbruksmaskin.

• Kontrollera att maskinen är utrustad med rätt handbrandsläckare enligt de rekommendationer som ges av Lantbrukets brandskyddskommitté. En extra brandsläckare kan vara en god idé.

• Utrusta skördetröskan med en lövblås för att blåsa rent där det samlats mycket brännbart material som kan antändas av heta ytor.

• Identifiera var i marken det finns ökad risk för att brand ska uppstå, till exempel där stenar kommer i kontakt med redskap och kan skapa gnistor. Justera skördesättet om det finns sten, lägre hastighet, högre stubbhöjd etc.

• Ha koll på växtlighet och topografi på egen mark och omkring där brandförloppet kan bli extra snabbt och kraftigt, till exempel i branta motlut. Detta är extra viktigt vid arbete på annans mark, där förhållandena inte är lika kända.

• Kontrollera att tillfartsvägar är framkomliga inför en eventuell släckinsats.

Källa: MSB

Läs mer: Tröska gick upp i rök under skördearbetet