Coronavirus visar vikten av självförsörjning

Utbrottet av coronaviruset har fått svenskarna att hamstra mat. Sveriges självförsörjningsgrad är sorgligt låg och det behövs inte mycket innan beredskapen prövas.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk. FOTO: ISTOCK/PRIVAT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det behövs inget krigstillstånd för att Sveriges livsmedelsberedskap ska prövas. Det räckte med oron för coronaviruset för att svenskarna skulle börja hamstra mat och på bara några dagar gapade hyllor i livsmedelsbutikerna tomma.

Det är inte svårt att föreställa sig vad som kan hända om coronautbrottet utvecklas till en pandemi och gränserna stängs.

Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad av livsmedel. I princip är varannan tugga importerad. Det sägs att det enda vi kan åstadkomma vid en kris är morotskaka, eftersom vi bara är självförsörjande på mjöl, morötter och socker.

De nationella beredskapslagren avvecklades under 1990-talet och butikerna har inte längre några lokala lager. Enligt Försvarsberedningens plan ska vi klara livsmedelsberedskapen i tre månader vid en avspärrning. Sanningen är att vi klarar oss betydligt kortare än så.

"Jag tycker det är genant att vi inte har någon myndighet som är ansvarig för livsmedelsförsörjningen", sa Myndigheten för samhällsberedskaps (MSB) generaldirektör Dan Eliasson på Folk och försvars rikskonferens i januari i år.

Jag skulle vilja sträcka mig längre än så. Det är oansvarigt.

Sverige har goda förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion. Vi skulle utan större problem kunna öka självförsörjningsgraden från 50 till 80 procent. Det finns så många goda argument för en ökad livsmedelsproduktion i Sverige, vilket också är ett av målen i den nationella livsmedelsstrategin. Men ska vi nå dit krävs mer än vackra löften.

Då måste politiker och myndigheter skapa förutsättningar för och i handling visa att de tror på svenskt jord- och skogsbruk. Då måste kommuner och andra offentliga kök i största möjliga mån upphandla svensk och närproducerad mat även innan krisen kommer.

Då behöver forskning och innovation inriktas på att lantbruket ska bli ännu mer hållbart. Då måste regler och lagar utformas så att de ger svenskt lantbruk realistiska förutsättningar. Då måste det gröna näringslivet bli så lönsamt att unga människor söker sig till det för en framtida försörjning.

Och vi måste alla inse att vi är beroende av ett livskraftigt svenskt jordbruk även innan krisen eller kriget kommer.

LÄS MER: Historiskt beslut efter coronaviruset: LRFs riksförbundsstämma hålls endast digitalt