”Dåliga avlopp skadar inte miljön”

Det finns inga vetenskapliga belägg för att "illa skötta avlopp" hotar badvatten och fiskevatten, skriver Börje Berntsson i ett svar till VVS-fabrikanternas råd.

Enskilt avlopp.
Enskilt avlopp. FOTO: JORGEN HILDEBRANDT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hävdar att ”illa skötta avlopp” hotar att förstöra badvatten och fiskevatten. Det finns inga vetenskapliga belägg för det. Forskare har varnat för att många sjöar är så näringsfattiga att fisken inte längre kan föröka sig.

Frågan är vad man kan dra för slutsatser av en enkätundersökning bland riksdagskandidater inför ett val. Det är sannolikt betydligt enklare att dra slutsatser om Mårtenssons motiv för att skriva debattartiklar som pekar ut enskilda avlopp som miljöbovar. Syftet är naturligtvis att gynna medlemmarnas plånbok.

Det är inte bara de 250 000 avlopp som saknar efterrening som drabbas. Även många med fungerande markbäddar tvingas till dyra åtgärder. I många fall utan någon som helst miljönytta.

”Det folkliga stödet finns, det politiska stödet är på plats, utredningen är klar”, skriver Anders Mårtensson. Det är inte riktigt sant.

I flera år har VVS-fabrikanterna lobbat för att regeringen ska intensifiera kampanjen mot enskilda avlopp. Lobbyisterna har levererat färdigskrivna förslag till riksdag och regering. Allt fler politiker har trots det vaknat. Det visar flera motioner i riksdagen.

Och alla på landsbygden har inte svalt all bullshit. Många tar reda på saker själva. Forskare avslöjade för ett par år sedan att myndigheterna inte räknat med markens upptagningsförmåga i sina kalkyler. Rapporten sopades under mattan och berörd myndighet vägrade publicera den. Man har fortfarande inte korrigerat sina siffror om enskilda avlopps påstådda påverkan.

Av regeringens brev till EU-kommissionen i avloppsfrågan kan vi lära oss att det är skillnad på kommunal skit och privat skit. Kommunal skit renas på vägen ut till havet, enligt regeringen. Men privat skit är enligt myndigheterna och branschen ett hot mot miljön och människors hälsa.

Det är naturligtvis nonsens. Och det innebär att VVS-fabrikanterna, precis som många andra som tjänar pengar på kampanjen, är ute och cyklar.

Enskilda avlopps verkliga bidrag till övergödningen är försumbar. Det kan handla om cirka 60 ton fosfor om året. Fördelat på 785 000 enskilda avlopp. Räkna själva.

Anders Mårtensson flåsar trotts detta på om ett problem som nästan inte finns. Men det handlar om stora pengar, mellan 100 och 150 miljarder om alla ska åtgärdas. En stor del av pengarna hamnar i fickorna på VVS-fabrikanternas medlemmar.

”Undermåliga anläggningar måste upptäckas tidigt och åtgärdas innan de orsakar problem eller förorenar”, skriver Anders Mårtensson.

Jag vet inte hur Anders Mårtensson har det. Men mitt vatten är rent. Jag har aldrig blivit sjuk av att ha grannar med enskilda avlopp. Och jag känner inte till någon annan som blivit det heller. Så vad är problemet?

Forskaren Lars Hylander har i intervjuer med SVT hävdat att farhågorna för smitta från enskilda avlopp är överdriven. Marken tar hand om bakterier och virus också. Detta med smittorisken är som det mesta i den här soppan, ren bullshit.

Att VVS-fabrikanterna sprider bullshit beror på rent vinstintresse. Det är betydligt värre att de får stöd av faktaresistenta statliga myndigheter som inte kan erkänna att de räknat fel. Det är värre eftersom vi betalar deras lön, och borde kunna förvänta oss att de agerar i medborgarnas intresse. Att kommunerna också sprider bullshit beror däremot på ren okunskap, och i många fall dessutom inkompetens.

Börje Berntsson,

Varekil

LÄS MER: ”Enskilda avlopp inget stort miljöproblem”