Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 10 maj 2018

”Enskilda avlopp inget stort miljöproblem”

Det är ett märkligt påstående att enskilda avlopp släpper ut orenat avloppsvatten. Och att enskilda avlopp skulle släppa ut lika mycket som kommunala, som Havs- och vattenmyndigheten påstår, är en lögn. Det skriver Börje Berntsson i en replik på Anders Mårtenssons debattinlägg om fastighetsägares ansvar för avlopp.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Peter Ridderstolpe, Retention och enskilda avlopp. 161015. Foto: Jörgen Hildebrandt
Peter Ridderstolpe, Retention och enskilda avlopp. 161015. Foto: Jörgen Hildebrandt FOTO: Jörgen Hildebrandt

Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, skriver i ett debattinlägg i Land Lantbruk att det är ”en rimlig utgångspunkt för alla miljöregler är att förorenaren betalar”.

Att utse ägare till enskilda avlopp till förorenare är mycket tveksamt. De senaste forskarrapporterna, om markens upptagningsförmåga, visar att enskilda avlopp är ett mycket litet miljöproblem. De bidrar till övergödningen mycket mindre än man tidigare trott.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har medgett att hela kampanjen bygger på antaganden och beräkningar.

Anders Mårtensson påstår att enskilda avlopp släpper ut orenat avloppsvatten. Det är ett märkligt påstående. En trekammarbrunn är en reningsanläggning. De flesta har dessutom någon form av efterrening. För att bedöma miljöpåverkan från enskilda avlopp måste man ta prover. I recipienten, närmaste vattendrag. Precis som man gör med industrin. Men detta vägrar de flesta kommuner att medverka till. I stället drar man alla över en kam och bedriver tillsyn med tumregler och generaliseringar, och dömer ut enskilda avlopp utan saklig grund. Livligt påhejade av VA- och entreprenadbranschen. I många fall håller inte argumenten vid en granskning. Då tar myndigheterna ofta till rättviseargumentet, att det är rimligt att de som bor på landet också betalar för sitt avlopp. Precis som Anders Mårtensson.

Det handlar om att göra landsbygdsbefolkningen faktureringsbara. Och om stora investeringar som till största delen tillfaller Anders Mårtenssons uppdragsgivare. Det handlar om pengar, inte om miljö.

För att motivera hetsjakten på enskilda avlopp drar sig inte myndigheter och branschföreträdare för att vilseleda allmänheten. Man kan läsa i broschyrer från tillverkare av anläggningar att enskilda avlopp släpper ut dubbelt så mycket som kommunala avlopp. Det är lögn.

Havs- och vattenmyndigheten har påstått att enskilda avlopp släpper ut lika mycket som kommunala. Det är också lögn.

Tittar man på på HaV:s egna siffror visar det sig att kommunala avloppsanläggningar släpper ut ungefär dubbelt så mycket som alla enskilda avlopp tillsammans. Då är inte markretentionen, markens upptagningsförmåga medräknad.

En forskarrapport om markretentionen har man sopat under mattan. Forskarna bakom rapporten har beräknat att den verkliga mängden som når Östersjön och Västerhavet från enskilda avlopp är en femtedel av den påstådda. Det innebär att kommunerna släpper ut åtta till tio gånger så mycket som alla enskilda avlopp tillsammans.

Lägg till problemen med breddningar, alltså när kommunalt avloppsvatten går direkt ut i våra vattendrag i samband med regn. Då förstår man att miljönyttan hade varit mycket större om man istället hade satsat resurser på att åtgärda kommunala avlopp och reningsverk.

Det är ett jätteproblem att felkopplingar i kommunala avloppssystem gör att dagvatten blandas med avloppsvatten och kommer ut i sjöar och vattendrag helt orenat. Men det gör man ingenting åt.

Snart har myndigheterna förvandlat oss allihop till förorenare.

Det handlar om pengar och arbetstillfällen. Och väldigt lite om miljö.

Börje Berntsson,

Varekil

Läs tidigare debatt: ”Rimligt att fastighetsägare tar avloppsansvar”Läs också: ”Viktigast är att få största miljönytta för pengarna”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen