De bäst anpassade företagen överlever

Våra lantbruksföretag måste anpassas till den nya klimatverkligheten. Charles Darwin var nog något på spåren, skriver Elisabeth Hidén.

Regeringen anser att miljöbalken måste anpassas till den nya verkligheten, skriver Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det första halvåret som mjölkproducenter har passerat. Någon sa till mig att de första fem åren handlar om att överleva, sen är man mjölkbonde på riktigt. Jag börjar förstå vad han menade. Vi verkar dessutom ha prickat in ett av de torrare åren (i alla fall under min levnadstid) att starta på. Extremväder sägs bli det nya normala. En påminnelse om naturens känslighet och hur beroende vi är av den. Torkan 2018 kostade lantbruket 10 miljarder, vad landar notan på denna gång?

Att skriva en krönika om torkan känns föga inspirerande, inte kommer det regn bara för att jag klagar. Däremot är det inte omöjligt att påverka hur företag tar sig igenom olika utmaningar. Charles Darwins citat om evolutionen, ”den bäst anpassades överlevnad”, verkar stå sig 150 år senare. Senast det gjorde rejäla satsningar på dränering och bevattning i Sverige var under efterkrigstiden, runt 1950–1960 då en intensifiering av lantbruket skedde. Målet var att säkerställa matförsörjning, möta den ökade efterfrågan på livsmedel, skapa arbetstillfällen på landsbygden och främja den ekonomiska tillväxten. Det var en del av den bredare ansträngningen att bygga upp och förbättra landet. 

På ett regeringssammanträde den 8 juni togs ett beslut att se över hur tillståndsprocesser kan förkortas och förbättras enligt miljöbalken. Ökad flexibilitet, förutsägbarhet och effektivitet. Vi kan konstatera att vi befinner oss i en ny tid, vad som tidigare har klassats som dåligt för konkurrensen går nu att se på med nya ögon och det är snarare en fråga om tillgång till livsmedel och behov att stärka näringen. Så, vad skulle behöva ske?

- Stödnivån för bevattningsdammar är i dag endast 30 procent med maxtax för summan 750 000 kronor. Den skulle behöva justeras uppåt. 

- Se till att ansökningsomgångarna ligger under bra tider på året, inte under högsommaren som är den allra stressigaste tiden för lantbrukare.

- Se över möjligheter till medfinansiering, kanske kan eget arbete räknas in.

- Tillståndsbiten. Självklart ska vi arbeta på sätt som inte skadar naturen, men det finns olika metoder som har olika påverkan.

- Myndigheterna kan arbeta mer främjande. Skulle det går att få till ersättning för de juridiska processer ett bevattningsbygge kan innebära och mer finansierad rådgivning likt Greppa Näringen?

Nästa år kan det vara översvämningar vi möts av, att våra företag måste bli bättre förberedda och mer motståndskraftiga är ett faktum. Regeringen anser att miljöbalken måste anpassas till den nya verkligheten.  

Våra lantbruksföretag måste anpassas till den nya verkligheten. Som sagt, Charles Darwin var nog något på spåren. 

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen 

LÄS MER: Vad har den enskilde för ansvar för klimatet?