Den svenska livsmedelskedjan behöver fortsatt samverkan

Livsmedelskedjan är inte starkare än sin svagaste länk och bönder och Ica-handlare behöver fortsätta samverka för att kunna hantera utmaningar, skriver Ica Sveriges VD. 

En butiksdöd vore lika illa för svenskt lantbruk som en utslagning av svensk livsmedelsproduktion vore för Ica, skriver Ica Sveriges VD.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nedgången i ekonomin drabbar den svenska livsmedelskedjan tredubbelt. Pandemi och krig i Ukraina har redan tidigare gett högre råvaru- och insatsvarupriser såväl som dyrare transporter i producentledet. Till det kommer sedan en tid också kraftigt stigande el- och bränslepriser för den inhemska livsmedelsproduktionen.

Dagligvaruhandeln möter i sin tur också egna ökade kostnader för el, drivmedel och hyror. Samtidigt håller konsumenten hårdare i plånboken efter högre kostnader för bolån, drivmedel, el och uppvärmning.

Ica har ett dubbelt samhällsuppdrag: att erbjuda kunderna bra priser och attraktiva erbjudanden och ansvar för svenskt och lokalt producerad mat. Våra kunder efterfrågar mervärden i form av kvalitet, miljö och lokal förankring som svensk och lokalt producerad mat ger. Därför manar utvecklingen till eftertanke. Redan i maj sjönk omsättningen rensat för inflation i dagligvaruhandeln med 5 procent. En trend som fortsatt och som betyder att konsumenten köper färre eller billigare produkter. Det riskerar att leda till att svenska eller mer hållbart producerade livsmedel väljs bort.

Höjda priser har gett minskade försäljningsvolymer, pressad lönsamhet och minskade marginaler i dagligvaruhandeln. Vi behöver därför ställa om för att möta tuffare förutsättningar. En butiksdöd vore lika illa för svenskt lantbruk som en utslagning av svensk livsmedelsproduktion vore för Ica och andra svenska dagligvaruaktörer. Inte minst allvarligt vore det för landsbygden där förutsättningarna redan i utgångsläget ofta är tuffare.

Den svenska livsmedelskedjan är inte starkare än sin svagaste länk och vi behöver fortsatt samverka för att hantera utmaningar. För nu åtta år sedan startade Ica ett nära samarbete med LRF i syfte att öka konsumtion och produktion av svenska livsmedel. Det har varit viktigt och kommer att vara än viktigare framåt.

Men livsmedelskedjan är också ett ansvar för politiken. Ytterst handlar det om viktiga samhällsintressen som jobb och företagande, beredskapsfrågor och Sveriges självförsörjningsgrad. Det är bra att regeringen aviserat ett elprisstöd. Samtidigt finns skäl att förvänta sig fler åtgärder, i allt från elpriserna till att göra det enklare och billigare att anställda unga och lätta på administrativt krångel som till exempel riskerar att göra det svårare att sänka priser i detaljhandeln. Inför valet talade många om behovet av översyn av den svenska livsmedelsstrategin. Det allvarliga läget understryker att det brådskar.

Eric Lundberg
VD Ica Sverige