Det finns ingen gratis rådgivning

Nationalekonomerna har ett bra uttryck, ursprungligen från Nobelpristagaren Milton Friedman: "There is no such thing as a free lunch". Med den logiken finns det inte heller någon gratis rådgivning, skriver Pär Fornling.

Det finns massorav enskilda skogsägare som går sina egna vägar, burna framåt av kunskap, engagemang och intresse.
Det finns massorav enskilda skogsägare som går sina egna vägar, burna framåt av kunskap, engagemang och intresse.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Nästan all personlig rådgivning ges av virkesköpare. Det är en duktig och hårt arbetande yrkeskår, men det är klart att titeln är en varudeklaration. Det är exempelvis inte troligt att de ger rådet att vänta med avverkningen för att pressa upp dåliga virkespriser. Det lär inte heller kännas bekvämt när önskemålet om rådgivning avviker långt från huvudspåret för skogsskötsel. Det tar tid från virkesaffären och kräver fördjupad kunskap. Kanske vill markägaren ha råd på vägen om exotiska trädslag, gödsling, hyggesfritt, ädellöv, eller udda blandskog. Allt det där ger grus i maskineriet.

Många minns med saknad när Skogsstyrelsens konsulenter traskade runt i markerna och gav handfasta tips. Nu är myndighetens rådgivning avlövad. Möjligen kan man få ett personligt besök av en tjänsteman som ger vägledning om hyggesfritt skogsbruk, men då är det färgat av ett intresse. Det är inte troligt att hen avråder och framhåller nackdelarna med hyggesfria metoder.

Den här snedbalansen urholkar trovärdigheten. Myndighetens råd bör vara breda och allomfattande. De är ett medel att fullfölja politiken, byggd på frihet under ansvar. Myndigheten gör mycket bra via nätet, men erfarenheten visar att personliga möten är ett oöverträffat verktyg när det gäller att förmedla kunskap.

Det finns fristående rådgivare, vilka inte är knutna till någon industri, men de tillhör undantagen. Och det kostar förstås.

Till fritänkarna hör också de större enskilda markägarna med anställd personal. Man kan säga att de därmed köper oberoende rådgivning. Och det märks. Inte minst har ett antal danska jägmästare vid de skånska godsen gått sin egen väg. Det har lett till att gran bytts mot ekskog, många exotiska trädslag och en del export av timmer.

Det finns förstås också massor av enskilda skogsägare som går sina egna vägar, burna framåt av kunskap, engagemang och intresse. Och det är väl kärnpunkten i relationen till rådgivaren. Att veta vad man vill och vara en duktig upphandlare av tjänster.

Det är inget fel på dagens system, virkesköpare har massor av bra råd att förmedla, men det är bra att inse de olika rollerna och förstå drivkrafterna. Tänk bara på alla appar och erbjudanden på internet. I de många fall det är gratis är du själv produkten. Nationalekonomerna har ett bra uttryck för detta, bevingat av Nobelpristagaren Milton Friedman: "There is no such thing as a free lunch" (Det finns inga gratis luncher). Med den logiken finns det inte heller någon gratis rådgivning.