Inget A- och B-lag hos Lantmännen

Det finns inget A- eller B-lag inom Lantmännen. Varje medlem har samma inflytande och möjlighet att påverka, oavsett storlek eller verksamhet, svarar ordförande Per Lindahl.

Lantmännen har också under de senaste åren gjort betydande investeringar inom animaliesektorn.
Lantmännen har också under de senaste åren gjort betydande investeringar inom animaliesektorn. FOTO: HANS DAHLGREN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på debattartikeln "Jag vill inte vara med i Lantmännens B-lag".

Lantmännen ägs av 19 000 aktiva svenska bönder. Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i föreningen, oavsett medlemmens verksamhet.

Det finns inget A- eller B-lag inom Lantmännen. Varje medlem har samma inflytande och möjlighet att påverka, oavsett storlek eller verksamhet på medlemmens gård. En medlem - en röst.

Lantmännen har också under de senaste åren gjort betydande investeringar inom animaliesektorn där till exempel Framtidsgården Viken och forskningssamarbetet SustAinimal tillsammans med SLU kan nämnas. För att visa på animaliesektorns potential har Lantmännen under 2021, i nära samarbete med branschen, tagit fram och lanserat rapporten Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött.

Lantmännen är också, tillsammans med LRF, Växa och HK Scan delägare i Tillväxtbolaget vars investeringar främst har varit inom animaliesektorn. Totalt rör det sig om närmare 100 miljoner kronor som under de senaste åren investerats i svenska gårdar.

Lantmännen har idag en väl fungerande foderaffär där betydande belopp investerats under de senaste åren. Foderutveckling är den enskilt viktigaste produktionsfaktorn för att utveckla en lönsam och hållbar animalieproduktion.

Avslutningsvis vill jag poängtera att Lantmännen ser många möjligheter såväl för svenskt lantbruk som helhet som för svensk animalieproduktion specifikt. Därtill anser jag att samarbete är en viktig framgångsfaktor för att tillsammans utveckla hela värdekedjan.

Per Lindahl, ordförande för Lantmännen

LÄS MER: Bonden kan ställa om - är marknaden redo?

LÄS MER: ”Ideologi står mot lagen om tillgång och efterfrågan”