”Det värsta övergrepp jag varit med om”

undefined

Skogsinspektor Magnus Furmark på Norra menar att det här är det värsta övergrepp han varit med om under alla år.
Skogsinspektor Magnus Furmark på Norra menar att det här är det värsta övergrepp han varit med om under alla år. FOTO: PRIVAT

Totalt 38 hektar, en tredjedel av fastigheten och med den bästa skogen, blev i ett slag utan värde som virkesråvara. De cirka 600 fastkubikmeter som avverkats går inte att sälja till sågverken eftersom FSC-miljömärkning förbjuder köp av virke från en nyckelbiotop.

– Den mest värdefulla delen av min skog blev plötsligt värdelös. Jag förlorar inte bara intäkten från avverkningen, fastigheten som varit i släktens ägo i över 200 år har även tappat marknadsvärdet, säger Bengt Persson.

30 hektar i två skiften

Han bor i Lidköping men fastigheten ligger i byn Sandsjö i Åsele kommun i Västerbotten. Tillsammans med Norra planerade han ett större avverkningsuppdrag på över 30 hektar i två skiften med gammal fin granskog, totalt närmare 6 000 fastkubikmeter till ett beräknat netto på cirka 1,4 miljoner kronor.

Tillsammans med inspektor Magnus Furmark gick han runt och gjorde en detaljerad planering.

– Jag vill att det ska se bra ut. Det går en fin bäck genom en del av skogen där vi avsatte en bredare bård än vad som krävs. Vi sparade en del annat, jag ville ta stora hänsyn, säger Bengt Persson.

Okej på ena skiftet

Det bekräftar skogsinspektor Magnus Furmark på Norra. Han skötte sedan att rapportera om de planerade hänsynen i avverkningsanmälan. Innan sex veckor gått meddelade Skogsstyrelsen okej på avverkningen i ena skiftet, under förutsättning att de planerade hänsynen följs.

– Maskinerna fanns på plats på en grannfastighet och skulle snart komma till Bengts skog. Sista dagen på de sex veckor som myndigheten har på sig kom ett nytt brev om avverkningen på det andra större skiftet. Det var från en annan konsulent på Skogsstyrelsen och även där betonades naturvärdena, men det stod ingenting om en nyckelbiotop och då beslöt vi gå vidare, berättar Magnus Furmark.

Blev nyckelbiotop

Några dagar senare började maskinerna avverka och efter ytterligare några dagar kom bomben, i ett brev meddelade myndigheten plötsligt att båda skiftena registrerats som nyckelbiotoper.

Norra tvingades stoppa maskinerna omedelbart. Då hade det mindre skiftet och en väglinje avverkats.

– Jag har varit virkesinköpare under många år och är van att en del klassas som nyckelbiotoper. Det sker ofta på ett tydligt sätt och i tid, inte som i det här fallet två veckor efter tiden. Det här är det värsta övergrepp jag varit med om under alla år. Att med ett sent och otydligt brev ta av skogsägaren i stort sett hela värdet, för Bengt handlar det om mer än en miljon kronor i netto, samt att fastigheten tappat en stor del av värdet.

Blir skadelös

Magnus Furmark berättar att Norra ställt upp så att Bengt Persson blir skadeslös när det gäller avverkningskostnader och virkesvolymen som flisas för uppvärmning.

– Men det som är värst är att möjligheten att bruka marken försvinner när den plötsligt registreras som nyckelbiotop.

Dålig lösning

Enligt Magnus Furmark har länsstyrelsen ett reservat på gång nära byn men det omfattar inte Bengts mark.

– Han har fått erbjudande om ett naturvårdsavtal. Men det har han avvisat eftersom det skattas som inkomst av näringsverksamhet samma år, med en marginalskatt på 63 procent. Det är en dålig ekonomisk lösning, säger Magnus Furmark.

Mår dåligt

Bengt Persson mår dåligt av det som hänt och vet inte hur han ska hantera situationen.

– Hela min plan har omkullkastats. Pengarna skulle användas för att rusta upp gården i Sandsjö och på röjning och annan skogsvård. Eftersom jag haft en hjärnblödning så skulle jag även vilja jobba lite mindre, men nu verkar det inte bli något av det.

– Så här får de inte behandla en person. Att i ett sent brev säga att det är en nyckelbiotop utan några konkreta skäl, inventeringar, som skulle kunna göra det begripligt för mig. Med Norras hjälp kan jag kanske gå vidare med juridisk hjälp för ersättning, och kanske JO-anmäla handläggningen, funderar Bengt Persson.

LÄS MER: ”Vi erbjöd ett naturvårdsavtal men skogsägaren nobbade”