Djurrättsaktivisterna kartläggs av EU:s bönder

Attackerna mot lantbrukare från djurrättsaktivister sprider sig över Europa och på sina håll går tendensen mot grövre hot och trakasserier. På svenskt initiativ griper EUs lantbruksorganisation Copa-Cogeca in för att stödja bönderna.

Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa-Cogeca.
Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa-Cogeca. FOTO: ANN LINDÉN

– Att dessa aktivister dyker upp på gårdar och trakasserar lantbrukare och deras familjemedlemmar är inte alls acceptabelt, säger Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa-Cogeca.

Ökad aktivitet

Under åren har aktiviteten hos dessa grupper ökat, konstaterar han.

– Men vi har ingen exakt EU-statistik. Därför har vi bjudit in våra organisationer i medlemsländerna att samla in fakta.

”Task force” ska undersöka närmre

Vilka branscher är mest utsatta för dessa angrepp? Är vissa regioner mer drabbade? I vilken utsträckning har aktivisterna blivit mer aggressiva? Detta ska en särskild arbetsgrupp, ”task force”, inom Copa-Cogeca, bland annat titta på.

Ska stärka nätverk

Kunskapen ska kommuniceras vidare ut till lantbrukarna. En ambition är också att stärka nätverken runt bönderna, särskilt angeläget i avsides belägna områden, utan närhet till polis, understryker Pesonen.

Initiativ från LRF

Det var efter att LRFs ordförande Palle Borgström i våras uppvaktade justitieminister Morgan Johansson med krav om ett bättre skydd av bönderna, som chefen för LRFs Brysselkontor, Ingrid Rydberg, lyfte frågan inom Copa-Cogeca.

Det har visat sig att den svenska situationen liknar den brittiska, hot och trakasserier har blivit ett starkare mönster, noterar hon.

Andra länder drabbade

Samma trend, fast kanske inte lika tydligt, kan skönjas i andra länder i norra Europa som Tyskland, Nederländerna, Danmark och även Finland. Där ska större klarhet bringas genom Copa-Cogecas projekt.

Liknas med terror

Den våldsamma djurrättsaktivismens likhet med terrorhandlingar, är en infallsvinkel som arbetsgruppen har nuddat vid.

I USA har lagen jämställt sådana brott med terrorhandlingar. De som bryter sig in på gårdar och släpper ut djur riskerar att få sina handlingar stämplade som terrorism med skärpta straff som följd. Detta kunde vara ett exempel att studera, menar Ingrid Rydberg.

LÄS MER: KARTA: Så hanterar andra länder djurrättsaktivister (LRF Premium)

LÄS MER: Kampanj ska stoppa aktivisterna i Australien