Djurskyddet Sverige: ”Oro för att vi inte kan lita på lagar och regler”

Det är farligt att nagga förtroendet för den svenska djurvälfärden i kanten. Försvagad tillit kan bana väg för kött från konkurrentländer. Det var ett av budskapen under ett seminarium om kött och konsumtion som hölls i tisdags.

– Vi lever i en värld där gränserna inte är stängda. Hållbarhetskoncept utvecklas även i andra länder än Sverige, konstaterade Åsa Domeij, hållbarhetschef vid Axfood, under seminariet som arrangerades i Stockholm av föreningen Vi Konsumenter i samarbete med Världsnaturfonden WWF och organisationen Djurskyddet Sverige.

Tidigare avvänjning

En stor del av diskussionen handlade om Jordbruksverkets uppmärksammade och kritiserade beslut om ändrade djurskyddsregler, vilket bland annat innebär att det under särskilda villkor ska bli möjligt att tidigare vänja av smågrisar. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 december.

Vi Konsumenter, med ordförande Gunnela Ståhle i spetsen, är tydliga motståndare till förändringen. Den skadar förtroendet för både myndigheten och för den svenska djurvälfärden. Till det kommer osäkerhet hos konsumenterna, lyder några av argumenten.

”Oetiskt”

– Djurskydd och djurvälfärd är oerhört viktiga parametrar. Det är oetiskt att lägga de frågorna i knät på konsumenterna. Det är politikernas ansvar att sätta gränser, sade Gunnela Ståhle.

Jordbruksverket var inte representerat i talarpanelen, men väl bland åhörarna. Till de nya djurskyddsreglernas försvar pekade de på att den tidigare avvänjningen är begränsad till tio procent av smågrisarna och att förändringen endast är en del i ett större elva-punktsprogram.

Jordbruksverket: Bibehållen nivå

Från verkets sida framhölls vidare att det fortfarande läggs stor vikt vid hållbarhet och bibehållen nivå på djurskyddet.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige, var inte nöjd med det beskedet.

– Vi uppmanar till att köpa svenskt, men känner nu oro för att vi inte kan lita på lagar och regler. Det här är en viktig symbolfråga. Risken finns att vi tappar förtroendet för det svenska, sade hon och varnade för att försämringar i djurskyddet kan innebära öppningar för danskt griskött på den svenska marknaden.

”Irländarna kan tröttna på billig bulkfärs”

Åsa Domeij vid Axfood betonade att mervärden tillsammans med förädling och innovation utgör de viktigaste drivkrafterna bakom konkurrenskraften. Även hon lyfte fram betydelsen av ett brett förtroende för den svenska djurvälfärden.

– Irländarna kan tröttna på att stå för billig bulkfärs och bestämma sig för att förbättra djurvälfärden. De analyserar läget liksom man även gör i exempelvis Danmark och Tyskland, sade Åsa Domeij.

LÄS MER: Klartecken för nya djurskyddsregler