Domstolen gick syn i fjällnära skog

För ett år sedan stämde flera markägare staten på ersättning efter att de nekats tillstånd att avverka fjällnära skog. Nu har tvisten tagits ett steg närmare en lösning.

Samling innan rundvandringen i skogen utanför Sorsele. Mark- och miljödomstolen, Skogsstyrelsen, Kammarkollegiet, markägare, juridiskt ombud samt media.
Samling innan rundvandringen i skogen utanför Sorsele. Mark- och miljödomstolen, Skogsstyrelsen, Kammarkollegiet, markägare, juridiskt ombud samt media. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Totalt samlades ungefär 20 personer i skogen. Det var bland annat representanter från Mark- och miljödomstolen, Kammarkollegiet, Skogsstyrelsen samt markägare och deras juridiska ombud. Syftet med domstolens syn var att de skulle få bilda sig en egen uppfattning i fråga om pågående markanvändning i området, vilket är avgörande för ersättningsfrågan.

Kammarkollegiets Henrik Malmberg för statens talan.
Kammarkollegiets Henrik Malmberg för statens talan. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

– Vi vill att domstolen ska få en så rättvisande bild som möjligt av hur det ser ut idag och att de ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning om vilken påverkan en föryngringsavverkning skulle få på landskapet och naturmiljön i de här objekten, förklarar Henrik Malmberg på Kammarkollegiet, som driver frågan för staten.

Håller inte med

LRF Konsults jurist Magnus Norberg företräder markägare, däribland Hanna och Albin Holmberg, i tio olika mål där markägare stämt staten på grund av utebliven ersättning. Han delar inte behovet av syn i målet.

Markägarnas juridiska ombud, Magnus Norberg, LRF Konsult.
Markägarnas juridiska ombud, Magnus Norberg, LRF Konsult. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

– Det är redan avgjort att det finns sådana naturvärden som gör att man inte får avverka. Målet nu handlar bara om vem som ska betala för det. Staten enligt de regler som finns i Skogsvårdslagen och miljöbalken, eller den enskilde fastighetsägaren. Det borde vara tydligt att pågående markanvändning är skogsbruk. Staten har också under lång tid ersatt reservatsintrång utifrån den förutsättningen och det är först nu de har hittat på denna invändning om pågående markanvändning, säger Magnus Norberg.

Känns nedvärderande

Efter en kall och klar frostnatt är det lite lätt fruset i marken. Vattenpölarna och de små tjärnarna har ett tunt istäcke. Fältsynen inleds i strålande sol på Hanna och Albin Holmbergs marker som ligger nordväst om Sorsele.

Markägarna visade resterna av en huggarkoja som de menar visar att skogen brukats under lång tid.
Markägarna visade resterna av en huggarkoja som de menar visar att skogen brukats under lång tid. FOTO: GUNNAR ANDERSSON
En gammal körväg är enligt markägarna ett bevis för pågående markanvändning.
En gammal körväg är enligt markägarna ett bevis för pågående markanvändning. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Där visade den första delen av rundvandringen prov på gamla stubbar, körvägar, rester efter huggarkojor och ett hygge. Något som paret menar bevisar att skogen har brukats där de nekats avverkning och nu nekats ersättning.

– Det här känns som en fars. Det känns nedvärderande att vi ska behöva bevisa att skogen har brukats här, säger Hanna Holmberg.

Nekar ersättning

Bakgrunden till att de privata skogsägarna har stämt staten är att Skogsstyrelsen tolkat den så kallade Änokdomen från 2015 på ett sätt som innebar att de i större utsträckning nekar tillstånd till avverkning i fjällnära skogar. Då hade dock markägare som nekades avverkning fortfarande möjlighet att få ekonomisk ersättning.

Men i november 2016 stoppade Skogsstyrelsen alla utbetalningar till skogsägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära skog. Skogsstyrelsen hävdade då att det fanns osäkerhet kring hur ersättningen skulle beräknas och vilket juridiskt stöd det fanns för att betala ut ersättning.

Vill ha ersättning

Ungefär samtidigt startade Skogsstyrelsen en utredning om hur ersättningsfrågan ska hanteras. Utredningen tog också upp frågan om skogsbruk i fjällnära skog är att se som pågående markanvändning. Det är en avgörande fråga för möjligheten att få ekonomisk ersättning.

Markägare Hanna och Albin Holmberg.
Markägare Hanna och Albin Holmberg. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

– Jag tycker inte att Skogsstyrelsen är ute efter att ge en rättvis bild av hur skogen brukats här. Så sent som 2012 gjorde de en skogsbruksplan för det här objektet och då var det redo för slutavverkning. Nu är det klassat som nyckelbiotop och vi accepterar att det inte får avverkas, men då vill vi ha ersättning, säger Hanna Holmberg.